Informasjon

Gulsott hos nyfødte

Gulsott (ikterus) hos nyfødte refererer seg til gulfargingen av hud og det hvite på øynene (sklera) hos nyfødte barn.

Hva er gulsott hos nyfødte?

Forklaringen er økte mengder av fargestoffet bilirubin i blodet (hyperbilirubinemi) som dannes ved nedbrytning av røde blodceller (egentlig hemoglobin). Gulsott opptrer vanligvis 2-4 dager etter fødselen og forsvinner i løpet av de neste 1-2 ukene. Det er vanligvis et normalfenomen som ikke trenger behandling. Unntaksvis kan konsentrasjonen av bilirubin i blodet bli så høy at behandling er nødvendig.

Gulsott er den vanligste tilstanden som krever medisinsk kontroll og oppfølging hos nyfødte. Cirka 50 prosent av barn født til termin, og 80 prosent av barn født før termin, utvikler gulsott i løpet av den første uken av livet.

Neste side