Informasjon

Gulsott hos nyfødte

Årsaker

Hos de fleste barn med gulsott foreligger ingen underliggende sykdom, og gulsotten kalles fysiologisk (et normalfenomen). Fysiologisk gulsott opptrer på grunn av opphopning av bilirubin i huden og på slimhinnene. Typisk oppstår denne gulsotten andre eller tredje døgn etter fødselen. Den skyldes at kroppen produserer økte mengder bilirubin, samtidig som den har nedsatt kapasitet til å skille ut bilirubin. Det nyfødte barnet har svært høy blodprosent (mange røde blodceller), og disse blodcellene har kortere levetid enn de vi har senere i livet. I forbindelse med nedbrytningen av de røde blodcellene dannes "avfallsproduktet" bilirubin.

Hos noen barn øker mengden bilirubin i blodet når de ernæres ved amming (brystmelk-gulsott). Den nøyaktige årsaken til brystmelk-gulsott er ikke kjent. Denne gulsotten viser seg vanlivis først fra 3. levedag. Hos 10 prosent av barna som fullammes, kan man fortsatt se gulsott i ansiktet 4 uker etter fødsel. Også dette er en uskyldig tilstand.

Blodgruppe-uforlikelighet (Rhesus-uforlikelighet) var tidligere en hyppig årsak til gulsott hos nyfødte, men forebyggende tiltak har gjort at dette har blitt mer uvanlig i land med moderne helsetjeneste. Sjeldne årsaker som arvelige blodsykommer, blodforgiftning, hudblødninger og stoffskifteforstyrrelser kan også gi gulsott hos nyfødte.

Forrige side Neste side