Informasjon

Gulsott hos nyfødte

Temaside om Korona

Årsaker

Hos de fleste barn med gulsott foreligger ingen underliggende sykdom, og gulsotten kalles fysiologisk (et normalfenomen). Fysiologisk gulsott opptrer på grunn av opphopning av bilirubin i huden og på slimhinnene. Typisk oppstår denne gulsotten andre eller tredje døgn etter fødselen. Den skyldes at kroppen produserer økte mengder bilirubin, samtidig som den har nedsatt kapasitet til å skille ut bilirubin. Det nyfødte barnet har svært høy blodprosent (mange røde blodceller), og disse blodcellene har kortere levetid enn de vi har senere i livet. I forbindelse med nedbrytningen av de røde blodcellene dannes "avfallsproduktet" bilirubin.

Hos noen barn øker mengden bilirubin i blodet når de ernæres ved amming (brystmelk-gulsott). Den nøyaktige årsaken til brystmelk-gulsott er ikke kjent. Denne gulsotten viser seg vanlivis først fra 3. levedag. Hos 10 prosent av barna som fullammes, kan man fortsatt se gulsott i ansiktet 4 uker etter fødsel. Også dette er en uskyldig tilstand.

Blodgruppe-uforlikelighet (Rhesus-uforlikelighet) var tidligere en hyppig årsak til gulsott hos nyfødte, men forebyggende tiltak har gjort at dette har blitt mer uvanlig i land med moderne helsetjeneste. Sjeldne årsaker som arvelige blodsykommer, blodforgiftning, hudblødninger og stoffskifteforstyrrelser kan også gi gulsott hos nyfødte.

Forrige side Neste side