Informasjon

Gulsott hos nyfødte

Temaside om Korona

Risiko?

Det er laget klare og entydige retningslinjer for håndtering av gulsott hos nyfødte. Når disse retningslinjene følges, er dette en ufarlig tilstand. De aller fleste nyfødte med gulsott har en mild form som går over av seg selv. Men i de få tilfellene der bilirubin-nivået i blodet blir svært høyt, kan det føre til skader på nervesystemet dersom det ikke behandles. Det skyldes at bilirubin kan trenge gjennom den såkalte blod-hjerne barrieren og komme seg inn i hjernevevet. Bilirubin har skadelige effekter på nervevevet, noe som kan føre til såkalt "kjernegulsott" og varig hjerneskade. I våre dager oppstår slike hendelser omtrent ikke.

Forrige side Neste side