Informasjon

Gulsott hos nyfødte

Temaside om Korona

Forløp

Den normale gulsotten viser seg på 2. eller 3. dag etter fødselen. Den blir først synlig i ansiktet og pannen. Gulsotten blir så gradvis synlig på kroppen, armer og bein. Føtter og hender er de siste stedene på kroppen som blir gulfarget. Det er vanlig å si at dersom hender og føtter er synlig gulfarget, bør nivået av bilirubin måles. Gulfargen forsvinner i motsatt rekkefølge, det vil si først på armer og bein, sist i ansiktet.

Dersom gulsott blir synlig i løpet av de første 1,5 døgn, regnes dette som unormalt, og krever alltid nærmere undersøkelser. Også barn der gulsotten kommer først etter 3. dag, bør følges opp. Hos barn med alvorlig gulsott eller gulsott som fortsetter utover de første leveuker, kan det være mistanke om arvelige sykdommer.

Forrige side Neste side