Informasjon

Gulsott hos nyfødte

Temaside om Korona

Oppfølging

Mengden bilirubin i blod kan måles på 2 måter. Ved mild gulsott hos fullbårne barn brukes et håndholdt apparat som ved hjelp av en lystråle mot huden kan beregne bilirubinnivået. Ved mer uttalt gulsott, hvor behandling kan bli nødvendig, brukes blodprøve for nøyaktig bestemming av bilirubin.

Andre prøver eller undersøkelser er vanligvis ikke påkrevd, men de kan være nødvendige dersom barnet har andre tegn til sykdom.

Ved tidlig utskrivning fra sykehus bør foreldrene følge med gulsotten. Den bedømmes enklest i dagslys og ved å se på øyets "hvite". Det er spesielt viktig at foreldre/familie og helsepersonell som har tilsyn med nyfødte som blir utskrevet fra fødeavdelingen tidlig (før 72 timer), følger med på om barnet får økende gulsott. Om det er tilfelle, bør barnet vurderes ved fødeavdelingen/ nyfødtavdelingen snarest.

Forrige side Neste side