Informasjon

Gulsott hos nyfødte

Temaside om Korona

Behandling

De aller fleste behøver ingen behandling. Gulsotten går tilbake av seg selv. Ved uttalt gulsott og høye bilirubinverdier kan behandling bli nødvendig. Det er laget nøyaktige, nasjonale retningslinjer for denne behandlingen.

Det er fire aktuelle hovedelementer i forebygging og behandling av tidlig ikterus:

  • Tidlig og tilstrekkelig enteral ernæring
  • Lysbehandling
  • IVIG, intravenøst immunglobulin
  • Utskiftningstransfusjon, blodoverføring

Tidlig og tilstrekkelig enteral ernæring. Mødre anbefales å legge barnet til brystet tidlig og hyppig. Utilstrekkelig næringsinntak kan bidra til å øke bilirubinnivået i blod. God ammeveiledning og kontroll av vektoppgang er derfor viktig for å forebygge forverring av fysiologisk gulsott. Ekstra tilskudd av vann eller sukkervann til barn med gulsott anbefales ikke fordi dette ikke forebygger eller hjelper på gulsott. 

Lysbehandling. Er en enkel og meget effektiv behandling som gir rask beskyttelse mot bilirubins skadelige effekt på hjernen. Barnet legges i en spesiallaget lyskasse og huden lysbehandles. Behandlingen er uten bivirkninger. Denne behandlingen brukes rutinemessig når bilirubin er høyere enn de aksepterte grensene, og disse grensene er satt i trygg avstand fra de verdiene som kan gi hjerneskade.

IVIG. Intravenøst immunglobulin brukes i de første 4 levedøgn for å forebygge utskiftingstransfusjon ved Rh og ABO immunisering. Behandlingen kombineres med intensiv lysbehandling.

Blodoverføring. Dersom bilirubinmengden er svært høy, eller dersom lysbehandling ikke senker nivået tilstrekkelig, kan utskiftning av barnets blod være nødvendig. En generasjon tilbake var dette en svært vanlig behandling, men nå er det sjelden nødvendig.

Forrige side Neste side