Informasjon

Pustevansker hos nyfødte

Pustevansker hos nyfødte kan innebære at barnet ikke puster (apné), er blåfarget (cyanotisk), grynter, hveser når det puster inn, nesevingene vibrerer, dårlig matlyst og raskt åndedrett (mer enn 60 pust per minutt).

Hva er pustevansker hos nyfødte?

Pustevansker er vanlige like etter fødselen og kan innebære at barnet ikke puster (apné), er blåfarget (cyanotisk), grynter, hveser når det puster inn, nesevingene vibrerer, dårlig matlyst og raskt åndedrett (mer enn 60 pust per minutt)1. Ofte ser en inndragninger mellom ribbena, i magen og ovenfor kragebeinet som uttrykk for at barnet strever med pusten.

Pustevansker forekommer hos ca. 7 prosent av alle nyfødte.

Neste side