Informasjon

Vanlige utslett hos nyfødte

Nyfødte har ofte utslett. Her kan du lære mer om hvilke typer utslett som er vanlig i de første leveukene, og hva som eventuelt kan hjelpe.

Huden til nyfødte kan fremvise en rekke endringer i løpet av de første 4 ukene av livet. De fleste av disse endringene er lite plagsomme og de går over av seg selv, men noen krever diagnostisk utredning for å utelukke infeksjon eller underliggende sykdom1. Her omtales noen av de vanligste utslettene som kan observeres de første ukene etter fødselen.

Forbigående endringer i hudsirkulasjonen

Blodårene i huden kan hos det nyfødte barnet forårsake forbigående endringer i hudens blodstrøm. Det arter seg som utslett, men det er egentlig ikke utslett.

Marmorering av huden fremstår som et finmasket nett av tynne blodårer langt ute i huden. Tilstanden skyldes en reaksjon i blodårene på kulde og forsvinner vanligvis når huden blir varm. Hudforandringene fremstår uten noen sideforskjell, og de kan ses både på kroppen, armene og bena. En tendens til hudmarmorering kan vedvare i flere uker til måneder, ja i noen tilfeller helt opp i tidlig barndom2. Ingen behandling er påkrevd, og tilstanden forsvinner av seg selv.

Harlequin fargeendring antas å skyldes umodenhet i hjernesenteret (hypothalamus) som kontrollerer utvidelsen og sammentrekningen av de små blodårene ytterst i huden. Fenomenet opptrer hos opptil 10 prosent av alle barn født ved fullgått svangerskap, men det registreres ofte ikke fordi spedbarnet er påkledd3. Hudforandringene opptrer når det nyfødte barnet ligger på siden. Huden på den siden som vender opp, blir rød, mens huden på motsatt side avblekes. Fargeendringen oppstår brått og varer fra 30 sekunder til 20 minutter. Den forsvinner med økt muskelaktivitet og skriking. Hyppigst opptrer fenomenet mellom 2. og 5. dag etter fødselen, og det kan fortsette i opptil 3 uker. Tilstanden går over av seg selv og krever ingen behandling.

Neste side