Informasjon

Væskende navle hos nyfødte

Væskende navle er ikke uvanlig hos nyfødte. Her kan du lese om årsaker til væskende navle, og hvordan du håndterer dette.

Navlestumpen hos spedbarn faller vanligvis av i løpet av sju til ti dager. Små mengder blank væske og lett lukt fra navlen kan være normalt og ufarlig. Dersom du ser at navlen og eventuelt huden rundt navlen, blir økende rød og varm og det kommer puss fra navlen, skal du oppsøke lege for vurdering, råd og eventuelt behandling. Kommer det klar væske i små mengder fra navlen, kan helsestasjonen ofte gi råd og ved behov behandling. 

Årsaker til væskende navle

Den vanligste årsaken til væskende navle er at det dannes for mye grovev (granulasjonsvev) etter at navlestumpen har falt av. Du kan se dette ved at det kommer blank væske som kan være lett blodtilblandet fra barnets navle. I tillegg kan du noen ganger se et bløtt, rosa område, eventuelt en liten kul på noen millimeter på navlen. Dette er grovevet som kroppen lager for å reparere såret etter at navlestumen er falt av. Noen ganger lages for mye av dette grovevet, og det blir til en liten kul som væsker. I fagspråket kalles dette navlegranulom, på folkemunne kalles det villkjøtt.

Er området lite nok, kan dette gå over av seg selv. Du skal bare passe på å holde det rent med saltvann en til tre ganger daglig. Det er viktig å tørke navlen godt etter at du har vasket, klapp tørt med en ren håndduk, ikke gni. Er det et større område med villkjøtt, er det en god idé å få dette behandlet på helsestasjonen. Dersom det kommer puss eller mye væske fra navlen, navlen blir rødere, væsken lukter avføring eller urin er det viktig å få dette undersøkt på helsestasjonen eller hos lege. Legen vil da vurdere om det er oppstått en hudinfeksjon som trenger behandling. En infeksjon i navlen kan, om den ikke blir behandlet, spre seg til huden og undehuden rundt navlen og noen ganger til blodbanen og gi alvorlige infeksjoner. Dette er sjelden i vår del av verden der kunnskapen om spedbarns-stell og hygiene er god. 

I svært sjeldne tilfeller kan væsking fra navlen skyldes en medfødt feilutvikling der urinblære eller tarm har en kobling ut til navlen. Væsken vil da inneholde urin eller avføring.

Behandling av væskende navle

Når navlestumpen faller av og såret i navlen gror normalt, er det tilstrekkelig å holde navlen ren og tørr. Du kan da vaske forsiktig med rent vann og etterpå klappe området tørt med en ren håndduk, eventuelt en kompress. Kommer det avføring eller urin fra bleien på navlen, er det greit å vaske med såpe og vann før du klapper området tørt.

Har du mistanke om at det har utviklet seg et navlegranulom, kan du få råd og veiledning på helsestasjonen. Det er viktig at helsepersonell gjør en vurdering og utelukker infeksjon, før du starter noen form for behandling. Ubehandlet vil et lite navlegranulom kunne gå over av seg selv. Den viktigste grunnen til å behandle et navlegranulom er å forebygge infeksjon, fuktigheten gir gode vekstforhold for bakterier. 

Behandling med sølvnitrat/lapisstift

Den mest brukte behandlingen er å påføre sølvnitrat, et middel som er bakteriedrepende og etsende. Ofte brukes en lapisstift, en trestift som inneholder sølvnitrat. Spedbarnet har ingen følelse i granulomet og gjort riktig, gir det ingen skader eller plager. Det er svært viktig å unngå at det kommer sølvnitrat på den friske huden rundt, som da vil kunne få en etseskade. Hvis dette skulle skje, skal huden umiddelbart vaskes med saltvann. For å motvirke etseskade kan vaselin smøres på den friske huden rundt. Behandlingen gjentas en til tre ganger i uken til effekt.

Behandling med kortisonkrem

Forskning har vist at å behandle med sterk kortisonkrem på navlegranulomet kan ha effekt. Det er ikke endelig avklart hvor sikker denne behandlingen er.

Behandling med koksalt

En behandling som er brukt både i Norge og andre deler av verden, er koksalt. Det er gjort noe forskning på denne behandlingen, men studiene som er gjort har ikke vært av god nok kvalitet til å si noe sikkert om effekten av koksalt. Et argument for å forsøke behandling med koksalt er at dette er ufarlig, og skader ikke huden slik som sølvnitrat og kortisonkrem potensielt kan gjøre. Det er uansett svært viktig at helsepersonell har sett på navlen før slik behandling forsøkes, for å sikkert utelukke andre årsaker til symptomene.

Fremgangsmåten er:

  • Påfør en klype koksalt/bordsalt på navlegranulomet, ikke på huden rundt
  • Dekk til området med en kompress og la det ligge på i 10 til 30 minutter, det kan være enklest å få til når babyen sover
  • Fjern så saltet med en kompress dynket med saltvann eller lunkent vann
  • Gjenta dette morgen og kveld i minst to dager. Noen ganger er det nødvendig å behandle i flere enn to dager. Dersom du ikke ser noen bedring innen sju dager, skal du kontakte helsestasjonen for ny vurdering

Uavhengig av type behandling er det viktig å fortløpende se etter tegn til infeksjon. Ved tegn som økende rødme i huden rundt, pussdannelse, hevelse, lukt eller feber skal du kontakte lege.