Informasjon

Vridd testikkel - funikkeltorsjon, testistorsjon

Vridd testikkel, på fagspråket kalt funikkeltorsjon eller testistorsjon, er en tilstand der testikkelstrengen blir vridd rundt sin egen akse. Symptomer på tilstanden er plutselige, sterke smerter i pungen eller nedre del av magen, kvalme og oppkast.

Hva er funikkeltorsjon?

Testikkel
Testikkel

Funikkelen eller testikkelstrengen er en hylse som inneholder sædlederen, blodårene til testikkelen og testikkelens nerveforsyning. Denne hylsen fører de nevnte strukturene fra det indre av magen, gjennom bukveggen og ned i pungen. Dersom funikkelen roteres, snor seg rundt sin egen akse, vil blodårene inne i hylsen bli avklemt. Blodforsyningen til testikkelen blir brått dramatisk nedsatt. I verste fall kan sirkulasjonstapet bli så alvorlig at testikkelen får så lite blod og oksygentilførsel at det oppstår koldbrann i testikkelen.

Typiske symptomer ved denne tilstanden:

  • Plutselige sterke smerter lokalisert til den ene halvdelen av pungen, eller ensidig til nedre del av magen.
  • Kvalme og oppkast er vanlige symptomer, mens feber er sjeldnere.
  • Symptomene kan oppstå under lek eller idrett.
  • Gutten/mannen kan ha hatt tilløp til liknende symptomer tidligere.

Funikkeltorsjon rammer fortrinnsvis gutter og unge menn. Omtrent en av 200 gutter får denne tilstanden før fylte 25 år.

Årsaker

Årsaken til tilstanden er en medfødt tilbøyelighet til vridning av testikkelen. Det vil si at testikkelen har et slikt leie at den i gitte situasjoner kan rotere.

Smertene oppstår som følge av klem på testikkelnerven og manglende blodstrøm til testikkelen. Ubehandlet vil den brutte blodstrømmen medføre mangel på oksygen og næring til testikkelen, som vil bli varig ødelagt. Det oppstår også hevelse som følge av nedsatt drenasje av blod fra testikkelen.

Graden av rotasjon av testikkelen kan variere fra 180° til mer enn 720°. Jo mer rotert, jo raskere oppstår sirkulasjonsforstyrrelser. Graden av rotasjon kan vanskelig fastslås uten kirurgi. Omfanget av sirkulasjonsforstyrrelsen avhenger av varigheten av torsjonen og graden av rotasjon av funikkelstrengen. Skadelig sirkulasjonstap kan forekomme så tidlig som fire timer etter torsjon og er nesten alltid tilstede etter 24 timer.

Diagnostikk

Testikkel med funikkel

Undersøkelse av pungen kan være vanskelig på grunn av de sterke smertene, men det er som regel enkelt å stille diagnosen. Tilstanden kan imidlertid forveksles med en mindre alvorlig lidelse der et lite vedheng til testikkelen er rotert (vridning av testikkelvedhenget). Ved rotasjon av dette vedhenget vil det ofte dannes en øm knute og blålig misfarging ved øvre pol av testikkelen. I en studie av gutter innlagt med mistanke om funikkeltorsjon hadde 70 prosent rotasjon av dette vedhenget, mens bare 12 prosent hadde funikkeltorsjon.

Torsjon av funikkelen kan noen ganger ligne på betennelse i bitestikkelen. En ultralydundersøkelse fremstiller bilde av testikkel og bitestikkel, og kan derfor brukes for å skille mellom sykdom i organene.


Behandling

Ved funikkeltorsjon er behandlingen vanligvis akutt operasjon. Hensikten med operasjonen er å vri den roterte testikkelen tilbake, og feste begge testiklene slik at de hindres i å kunne rotere på nytt. Dermed reduserer man fremtidig risiko for torsjon både i den testikkelen som nå er rammet, og den andre.

Ved lang reise til sykehus kan det være aktuelt for innleggende lege å gjøre et forsøk på å rotere testiklene tilbake om dens egen akse. Men det vil kunne være usikkerhet om legen vrir den i riktig retning og tilstrekkelig mye. Vris testikkelen i feil retning, forverres tilstanden.

Prognose

Sykdommen utvikler seg raskt, over få minutter. Ved rask behandling er prognosen god. Der torsjonen har vart i mer enn seks timer, er det fare for henfall av testikkelen og opphør av dens funksjon. Forutsatt at den andre testikkelen fungerer, så vil vedkommende pasient likevel ikke bli steril.

Vil du vite mer?