Informasjon

Hypospadi - urinrør som munner feil

Hypospadi er en medfødt tilstand karakterisert ved et ufullstendig utviklet urinrør (uretra) der urinrørsåpningen (meatus) munner feil og kan befinne seg på ulike steder langs undersiden av penis, pungen (scrotum) eller i skrittet (perineum).

Hva er hypospadi?

Tegning av urinrøret
Tegning av urinrøret
Hypospadi

Hypospadi er en medfødt tilstand karakterisert ved et ufullstendig utviklet urinrør (uretra) der urinrørsåpningen (meatus) munner feil og kan befinne seg på ulike steder langs undersiden av penis, pungen (scrotum) eller i skrittet (perineum). Tilstanden medfører underutvikling av urinrøret.

Forekomsten av hypospadi er beregnet til å være en til tre per 1000 fødte guttebarn, noe som tilsvarer omtrent 90 nye tilfeller per år i Norge.

Neste side