Informasjon

Misdannelser i urinveiene hos barn

En misdannelse er et avvik fra den normale måten kroppen er bygd opp på og som er tilstede fra fødselen. Misdannelser i urinveiene er forholdsvis vanlige, og mange av dem får aldri noen praktisk betydning for livskvalitet eller livslengde.

Hva er en misdannelse i urinveiene?

Normale urinveier
Normale urinveier

En misdannelse er et avvik fra den normale måten kroppen er bygd opp på og som er tilstede fra fødselen. Misdannelser i urinveiene er forholdsvis vanlige, og mange av dem får aldri noen praktisk betydning for livskvalitet eller livslengde.

Urinen dannes i menneskets nyrer. Urinveiene består av to nyrer, og fra hver av disse går det én urinleder (ureter) ned til blæren. Blæren fungerer som en midlertidig lagringsplass for urinen, inntil det passer å tømme den ut gjennom urinrøret ("uretra") som går fra blæren og ut.

Enkelte misdannelser kan hindre tømmingen av urin. Disse trenger ofte behandling. Det er da gjerne snakk om forsnevringer av urinrør eller urinleder, eller at det finnes "klaffer" inne i urinrøret som hindrer passasjen av urinen.

Andre vanlige "feil" i urinveiene kan være:

  • Doble nyrebekken - to utførselsganger fra nyrene isteden for én
  • Blæreekstrofi - blæren ligger ut mot huden
  • Epispadi eller hypospadi - misdannelser hvor urinrøret munner ut på henholdsvis oversiden eller undersiden av penis isteden for ytterst på penis
  • Ektopisk ureter - at urinlederne fra nyrene til blæren ikke følger normalt forløp, men ligger litt annerledes plassert

Mange kan ha misdannelser i urinveiene uten noen gang å bli klar over det. Symptomer som kan gi mistanke om feil i urinveiene, omfatter hyppige urinveisinfeksjoner (spesielt hos gutter), dårlig vektøkning hos barnet, spisevegring, vannlatingsforstyrrelser (lekker urin), at en kan kjenne en oppfylning i magen hos barnet, eller at barnet har smerter (enten ved vannlating, eller eventuelle uspesifikke smerter fra magen).

Årsak

Årsakene til medfødte misdannelser i urinveiene er ikke kjent. 

Diagnosen

Enkelte misdannelser er synlige og vil bli avdekket ved en vanlig kroppsundersøkelse. Dersom man finner en misdannelse, vil man ofte lete etter flere. En enkelt misdannelse øker sannsynligheten for tilstedeværelse av andre.

De vanligste undersøkelsene som blir gjort i forbindelse med misdannelser i urinveiene, er røntgen og ultralyd. For å få fram et enda bedre bilde av urinveiene kan det gjøres spesialundersøkelser. Det er da i første rekke snakk om CT og MR, sjeldnere urografi og miksjonscystografi.

Urografi er en undersøkelse hvor en sprøyter et kontrastmiddel inn i pasientens blod for så å følge dette med hjelp av røntgen. Kontrastmiddelet går med blodet til nyrene og skilles der ut i urinen. Urin som inneholder kontrastmiddel, følges med røntgenbilder og en får en oversikt over urinens vei ut av kroppen.

Miksjonscystografi er en røntgenundersøkelse hvor man sprøyter kontrastmiddel rett inn i blæren. Man kan så se på røntgenbilder hvordan urinen forflytter seg når barnet urinerer.

Det vil også bli tatt blodprøver og urinprøver for å se om nyrene fungerer som de skal, og om barnets hormonbalanse er tilfredsstillende.

Behandling

Enkelte misdannelser vil være av en slik art at de ikke trenger noen behandling. Epispadi og hypospadi er misdannelser som kan gi sosiale problemer og problemer i seksuallivet i voksen alder. Disse behandles kirurgisk helst allerede i barneårene.

De av misdannelsene som kan gi sykdom eller problemer, bør også behandles med kirurgi om mulig. En av de vanligste behandlingene av trange partier i urinveiene, er såkalt stenting. Behandlingen består da i å sette inn små "rør" inne i det trange partiet av urinrøret eller urinlederen og på den måten holde avløpet åpent.

Dersom misdannelsen fører til utvikling av andre sykdommer, som f.eks. urinveisinfeksjoner, kan det være nødvendig å behandle disse.

Prognose

Noen misdannelser gir seg ikke til å kjenne før et stykke ut i livet, mens andre kan gi sykdom og problemer fra fødselen av. Fremtidsutsiktene for barnet er avhengig av hvilken tilstand det er snakk om, og hvilke behandlingstiltak som er tilgjengelige. De aller fleste misdannelsene kan behandles slik at barnet kan ha et normal liv.

Enkelte av misdannelsene i urinveiene kan gi problemer for barnet. Det kan da være snakk om hyppige urinveisinfeksjoner, dårlig vektøkning og spisevegring, vannlatingsforstyrrelser (oftest ufrivillig lekkasje) og smerter. Enkelte misdannelser vil også kunne gi dårlig nyrefunksjon, eventuelt nyresvikt. I slike tilfeller kan fast dialysebehandling på sykehus være nødvendig. Hos unge pasienter med dårlig fungerende nyrer er nyretransplantasjon en mulighet.

Vil du vite mer?

  • Misdannelser i urinveiene - for helsepersonell