Informasjon

Nyrebetennelse - glomerulonefritter

Glomerulonefritter er samlebetegnelsen på en rekke ulike betennelsessykdommer i nyrene. Disse sykdommene forstyrrer eller ødelegger nyrenes evne til å skille ut vann, salter og avfallsstoffer gjennom urinen.

Temaside om Korona

Hva er glomerulonefritter?

Tverrsnitt av nyre
Tverrsnitt av nyre

Glomerulonefritter er samlebetegnelsen på en rekke ulike betennelsessykdommer i nyrene. Disse sykdommene forstyrrer nyrenes evne til å skille ut vann, salter og avfallsstoffer gjennom urinen, og det kan oppstå skadelig høye mengder av enkelte avfallstoffer i kroppen.

Det skilles mellom primære (ukjent årsak) og sekundære, akutte og kroniske glomerulonefritter. Glomerulonefrittene klassifiseres også i forhold til de mirkoskopiske (morfologiske) endringene. Mange tilfeller av glomerulonefritt resulterer i en mild sykdom uten symptomer og forblir udiagnostisert. De fleste pasienter med glomerulonefritt utvikler kronisk nyresykdom med ledsagende risiko for tidlig hjertekarsykdom og økende nyresvikt. Se egen omtale av akutt glomerulonefritt.

Glomerulonefritter er forholdsvis sjeldne sykdommer, og de kan ramme både barn og voksne. Forekomsttallene er usikre fordi diagnosen krever vevsprøve (biopsi), og det blir ikke alltid tatt. Glomerulonefritter er den viktigste årsaken til nyresvikt i Norge og diagnostiseres hos ca 20% av pasientene som begynner i dialyse eller blir transplantert. Glomerulonefritt er vanligere blant menn enn blant kvinner, med unntak av lupus nefritt.

Neste side