Informasjon

Nyrebetennelse - glomerulonefritter

Årsaker

Årsakene varierer. Sykdomsutviklingen er sammensatt og er fortsatt bare delvis forstått. Mange ulike forhold kan utløse glomerulonefritt. Det er individuell variasjon i mottakeligheten for å få glomerulonefritt. Sykdommen er ofte tiltakende (progressiv).

De fleste glomerulonefritter er primære - det vil si med ukjent årsak. Trolig dreier det seg om immunologiske prosesser der immunapparatet angriper eget vev (autoimmunitet). For å stille diagnosen skal det ikke samtidig være andre sykdommer som kan forårsake glomerulonefritt. Legene skal derfor alltid lete etter annen sykdom, særlig såkalte immunologiske systemsykdommer, infeksjoner og svulstsykdommer for å utelukke sekundær glomerulonefritt.

Sekundære glomerulonefritter ses hyppigst ved immunologiske systemsykdommer, infeksjoner og kreftsykdommer. Tidligere var en vanlig årsak til akutt glomerulonefritt - og i noen tilfeller kronisk glomerulonefritt - streptokokkhalsbetennelse. Denne typen nefritt er mye sjeldnere i våre dager. Mange revmatiske sykdommer, f.eks systemisk lupus erytematosus og Granulomatose med polyangiitt (GPA), gir ofte glomerulonefritter. Enkelte kreftsykommer kan også utløse glomerulonefritt.

Forrige side Neste side