Informasjon

Nyrebetennelse - glomerulonefritter

Symptomer

Symptomene er svært varierende. Mange glomerulonefritter er uten symptomer og oppdages tilfeldig. Enkelte utvikler mørk eller skummende urin, men det vanligste er at protein og/eller blod i urinen påvises av en tilfeldig test. Enkelte glomerulonefritter har et svært raskt forløp med uttalte symptomer, mens andre kan pågå i mange år før det oppstår symptomer.

De første symptomene på nedsatt nyrefunksjon er som regel tretthet, kløe, hodepine, kvalme, og høyt blodtrykk. Etter hvert kan det utvikles hevelser i bena eller rundt øynene (ødemer), blod i urinen og svært redusert urinproduksjon.

To hyppig forekommende sykdomsbilder er akutt nefrittsyndrom og kronisk nyresvikt. Akutt nefrittsyndrom er karakterisert ved rask stigning i kreatinin - en blodprøve som måler nyrefunksjonen, høyt blodtrykk, lav urinutskillelse, blod og protein i urinen og økt ansamling av væske i kroppen (ødemer). Tilstanden er ofte selvbegrensende.

Forrige side Neste side