Informasjon

Nyrebetennelse - glomerulonefritter

Behandling

Behandlingen avhenger av hvilken type glomerulonefritt du har. Enkelte typer lar seg lett behandle, f.eks med blodtrykksmedisiner og kortison i en periode. Immunhemmende midler har gunstig effekt ved de fleste typer glomerulonefritt, men dette er medisiner som kan gi betydelige bivirkninger, slik at det må gjøres en nøye vurdering før eventuell oppstart av slik behandling - fordeler må veies mot ulemper. Andre typer glomerulonefritt kan behøve dialysebehandling for kortere eller lengre tid.

De fleste pasienter med glomerulonefritt vil ha saltopphopning i kroppen, noe som bidrar til høyt blodtrykk. Saltfattig kost er derfor viktig. Begrensning i proteintilførsel kan være aktuelt ved kronisk glomerulonefritt, særlig i siste fase av sykdommen. Dette kan både bremse utviklingen av nyresvikten og reduserer symptomene.

Dersom glomerulonefritten utvikler seg til kronisk nyresvikt, vil det ved langtkommen sykdom være aktuelt å vurdere nyretransplantasjon. Det gir den beste livskvaliteten og livslengden ved fremskreden nyresvikt. Hos en liten andel av dem som har fått en ny nyre, angripes også den nye nyren av glomerulonefritt.

Forrige side Neste side