Informasjon

Nyrebetennelse - glomerulonefritter

Prognose

Langtidsutsiktene varierer for de ulike typene glomerulonefritt. Særlig hos barn er prognosen ofte god, slik at mange blir helbredet. Ofte vil underliggende sykdommer også kunne påvirke prognosen. Enkelte glomerulonefritter kan på sikt gå over i en kronisk nyresvikt. Ved de mest alvorlige formene kan det bli nødvendig med nyretransplantasjon.

Forrige side Neste side