Informasjon

Akutt nyrebetennelse, glomerulonefritt

Akutt nyrebetennelse kalles også akutt nefritt, og tilstanden kan ha flere ulike årsaker, men det er ingen bakteriebetennelse eller infeksjon. Betennelsen kan sitte i deler av nyrevevet eller i hele nyren.

Hopp til innhold

Hva er akutt nyrebetennelse?

Tverrsnitt av nyre
Tverrsnitt av nyre

Akutt glomerulonefritt er den medisinske betegnelsen på tilstanden. Det er en betennelse (inflammasjon) i de små filtrene i nyrene (glomeruli). Glomeruli fjerner overskuddsvæske, elektrolytter og avfallsstoffer fra blodstrømmen og fører dem over i urinen. En glomerulonefritt kan opptre akutt i form av en akutt inflammasjon, eller tilstanden kan utvikle seg mer gradvis og medføre en kronisk glomerulonefritt. Hvis glomerulonefritten opptrer alene, kalles det en primær glomerulonefritt. Hvis den forekommer som en del av en annen sykdom, for eksempel lupus eller diabetes, kalles det en sekundær glomerulonefritt. Ved alvorlig og langvarig inflammasjon kan glomerulonefritten skade nyrene permanent. Behandlingen avhenger av hvilken type glomerulonefritt du har.

Tidligere var det relativt vanlig å få akutt nyrebetennelse som følge av streptokokkinfeksjon, f.eks. etter halsbetennelse. I dag skjer dette svært sjelden, sannsynligvis på grunn av at flertallet av slike streptokokkinfeksjoner nå behandles med antibiotika.

Symptomene varierer avhengig av hva som er årsak til nyrebetennelsen, men de vanligste er rød eller mørk urin, tretthet, hodepine, kvalme og hevelser i beina eller rundt øynene. Enkelte kan også få redusert urinmengde, tung pust, feber, spisevegring, oppkast, magesmerter og smerter i flankene. Kramper er sjelden, men det kan forekomme i noen tilfeller.