Informasjon

Sengevæting og bruk av alarmapparat

Enurese er frivillig eller utilsiktet vannlating i seng eller klær. Begrepet brukes ofte synonymt med sengevæting.

Hva er enurese?

Enurese er frivillig eller utilsiktet vannlating i seng eller klær. Begrepet brukes ofte synonymt med sengevæting. De fleste barn blir tørre mellom 1,5 og 4 års alder. Enuresebegrepet brukes derfor ikke før 5 års alder. Før barnet har nådd denne alderen, regnes manglende tørrhet å være normalt.

I småbarnsalderen er enurese først og fremst et praktisk problem, og i første rekke for foreldrene. Når barnet når skolealder, blir det i større grad også et sosialt problem.

Tid og tålmodighet er som regel den beste behandlingen for et barn som skal vokse av seg sengevætingen. Selv om det ikke finnes noen kur, er det en rekke metoder for å takle problemet, og som lindrer barnas plager på kort sikt. Et av dem er bruk av alarmapparat.

Alarmapparatet

Alarmapparat er en effektiv, enkel og rimelig metode for å behandle tilstanden. Disse apparatene har vært forsøkt helt ned til 5-6 års alder, men vanligvis anbefales det å vente til barnet er 8 år, med mindre barnet er motivert selv.

Alarmapparat finnes i form av to hovedtyper - en alarmmatte til å ha i sengen eller en minialarm til å ha i trusen. Apparatene er følsomme for fuktighet og gir fra seg en kraftig lyd eller vibrasjon så snart de blir våte. Tanken er at barnet skal lære å koble lyden med følelsen av å måtte tisse, og så etter hvert våkne før det er for sent. På enkelte modeller kan lydstyrke og toneart reguleres. En fordel med vibrasjonsalarm er at ikke hele familien våkner når alarmen går.

Når alarmen går, må barnet våkne/vekkes og gå på toalettet uavhengig av om blæren har tømt seg helt eller delvis. Etter regelmessig bruk vil barnet våkne før alarmen går av når blæren er full og rekke å gå på toalettet.

Varighet av behandlingen

Behandling med alarmmatte bør pågå i minst 8 uker. Effekten viser seg vanligvis i løpet av de første 3-6 ukene, og behandlingen bør pågå i ca 4 uker ut over dette. Dersom barnet ikke har hatt nytte av metoden etter 2-3 måneder, er det anbefalt å avslutte behandlingen og eventuelt forsøke senere.


Målet for behandlingen

Målet for behandlingen er 14 påfølgende tørre netter. 60 til 70 prosent av barna oppnår dette, men enkelte får tilbakefall når behandlingen slutter. Risikoen for tilbakefall reduseres dersom alarmbehandlingen opprettholdes ytterligere noen uker samt at barnet fører dagbokregistrering over tørre netter i minst 4 uker etter avsluttet behandling.

Ved tilbakefall anbefales umiddelbar gjenoppstart.

Best resultat oppnås hos motiverte barn (ofte etter åtte års alder) og foreldre, når det er et høyt antall våte netter, bruken er regelmessig og når familien har fått god opplæring og informasjon.

Dersom alarmen går oftere enn én gang per natt, kan søvnen forringes. Behandlingen bør da revurderes. Alarmbehandling kan tas opp igjen når barnet er blitt eldre og mer mentalt modent.

Nyttige råd

En annen måte å redusere faren for tilbakefall på er å avslutte behandlingen med en overlæringsperiode. Barnet får da ekstra drikke før sengetid. Man begynner med 0,5 dl ekstra, og øker gradvis til 3-4 dl. Dette gir ofte flere våte netter til å begynne med, men gir færre tilbakefall på sikt.

Noen barn våkner ikke av alarmen. Andre kan bli skremt. Det kan da være en fordel at en av foreldrene ligger på samme rom som barnet de første nettene og vekker barnet når alarmen går. Barnet må selv slå av alarmen.

Familien må selv kjøpe enuresealarmen, og utgiftene dekkes ikke av det offentlige. Alarmen kjøpes i private nettbutikker (søk etter «enuresealarm»). Trådløse trusealarmer er enklest i bruk.

Vil du vite mer?

  • Enurese
  • Enurese - for helsepersonell