Informasjon

Sengevæting (enurese)

Barn med sengevæting har som regel et normalt vannlatningsmønster på dagtid. Vanligvis våkner man om natten dersom urinblæra blir sprengfull, men hos barn med nattevæting fungerer denne varslingen dårlig.

Hva er enurese?

Enurese er ufrivillig eller utilsiktet vannlating i seng eller klær. Brukes ofte synonymt med sengevæting eller nattevæting. De fleste barn blir tørre mellom 2 og 5 års alder. Enuresebegrepet brukes ikke før fra 5 års alder. Før barnet har nådd denne alderen, regnes manglende tørrhet å være normalt.

Enurese deles inn i to hovedformer:

  • Primær enurese: Betyr at barnet aldri har vært tørt så lenge som 6 måneder
  • Sekundær enurese: Ufrivillig vannlatning hos et barn som tidligere har vært tørt i minst 6 måneder

I småbarnsalderen er enurese først og fremst et praktisk problem, og i første rekke for foreldrene. Når barnet når skolealder, blir det også et sosialt problem, og kan bli psykisk belastende for barna.

Forekomst

Dersom vi definerer enurese som lik eller mer enn 1 våt natt hver uke, vil andelen av barn som har problemet, være omtrent:

  • 50 prosent blant 3-åringene
  • 20 prosent av 4,5 år gamle barn
  • 5-10 prosent blant 7 år gamle barn
  • 1-2 prosent hos 15 år gamle barn
Neste side