Informasjon

Symptomfri urinveisinfeksjon

Symptomfri urinveisinfeksjon, asymptomatisk bakteriuri, er funn av bakterier i urinen uten at du har noen symptomer fra urinveiene.

Temaside om Korona

Hva er symptomfri bakteriuri?

Oversikt over urinveiene

Symptomfri bakteriuri (asymptomatisk bakteriuri) er funn av bakterier i urinen uten at du har noen symptomer fra urinveiene. De aller fleste med denne tilstanden har ikke behov for behandling, men hos gravide anbefales både screening og behandling.

Dette er en forholdsvis vanlig tilstand, og en til to prosent av jentene i førskolealder har denne forstyrrelsen. Forekomsten øker med alderen, og finnes hos en til tre av ti eldre kvinner. Tilstanden forekommer hos to til fem prosent av gravide. Tilstanden ses sjelden hos menn.

Gravide og symptomfri bakeriuri

Behandling av gravide er viktig. Blant gravide som ikke behandles for bakterier i urinen, er det sett en overhyppighet av for tidlig fødsel, barn med lav fødselsvekt og kompliserte urinveisinfeksjoner. 20 til 40 prosent av gravide med symptomfri bakteriuri vil ubehandlet få akutt nyrebekkenbetennelse, mens behandling reduserer risikoen til 1-4 prosent. En nyrebekkenbetennelse under svangerskap kan være alvorlig. Det kan gi blodforgiftning hos mor, og komplikasjoner for barnet.

Årsaker

Bakterier fra egen tarm kommer inn i urinveiene via urinrøret, og de beveger seg til blære eller nyrebekken. Tarmbakterier har en særlig tilbøyelighet til å forårsake urinveisinfeksjon og Escherichia coli er den hyppigst identifiserte bakterien. Gruppe B streptokokker (GBS) kan også holde til i urinveiene. Funn av GBS i urinen hos en gravid behandles, og det påføres "Helsekort for gravide" (svangerskapsjournalen) at det er påvist GBS. Det innebærer at du skal ha behandling ved fødselen for å minske risikoen for smitte til det nyfødte barnet.

Diagnostikk

Tilstanden oppdages ved rutinekontroll av urinen.

Alle gravide skal undersøkes for forekomst av bakterier i urinen ved første svangerskapskontroll, selv om de ikke har plager eller risikofaktorer. Dersom det påvises symptomfri bakteriuri ved første prøve, skal ny prøve tas i løpet av en uke. Dersom begge prøvene viser tilstrekkelig oppvekst av samme type bakterier, skal du etter behandling kontrolleres med urinprøve hver fjerde uke resten av svangerskapet.

Behandling

Gravide skal behandles med antibiotikakur mot symptomfri bakterirui, og også dersom hun får residiv.

Noen barn under 4 år med gjentatte urinveisinfeksjoner og refluks har også nytte av behandling. Refluks vil si at urin strømmer tilbake fra urinblæren og opp i urinlederen ved vannlating hos barnet. Også de som har symptomfri bakteriuri og som skal opereres i urinveiene, kan ha nytte av behandling.

Hos andre der det påvises bakterier i urinen, uten at de har andre plager, anbefales ikke behandling. Det ser ut til at kroppen er i stand til å takle dette selv.

Prognose

Ubehandlet vil omtrent to av ti gravide med bakterier i urinen utvikle enten akutt blærebetennelse eller nyrebekkenbetennelse senere i svangerskapet. Bakterier i urinen kan komme raskt tilbake, og gravide med denne tilstanden skal derfor kontrolleres for dette resten av svangerskapet.

Barn under 4 år med gjentatte urinveisinfeksjoner og refluks har økt risiko for å utvikle nyreskade. Tilstanden bør derfor behandles hos enkelte i denne gruppen, slik at urinveiene holdes mest mulig fri for bakterier. Slik behandlig bør pågå til den unormale tilbakestrømmen av urin har gått tilbake, og dette er noe barn vanligvis vokser av seg.

Vil du vite mer?