Informasjon

Testikkelretensjon - ikke nedsunkne testikler

Testikler som ikke har kommet ned i pungen, kalles på fagspråket testikkelretensjon. Hos 75 prosent av nyfødte som har denne tilstanden, kommer testiklene på plass i løpet av det første halve leveåret.

Hva er retinerte testikler (kryptorkisme)?

Retinerte testikler betegner en tilstand hvor testiklene (steinene i pungen) ikke har kommet ned i pungen. Testiklene dannes i fosterlivet inne i magen, på samme sted som jentenes eggstokker dannes - rett under nyrene. Under fosterlivet vandrer testiklene fra magehulen og ned i pungen. Denne "vandringen" blir ikke fullført hos alle, slik at én eller begge testiklene ikke når frem til pungen. Hos disse guttebarna befinner testikkelen(e) seg et sted på "veien" fra magehulen til pungen.

Pungen danner et ideelt miljø for testiklene og sædproduksjonen - det er blant annet litt kjøligere her enn inne i bukhulen. Retinerte testikler vil som regel ikke befinne seg i et optimalt miljø, og heller ikke produsere sædceller. Dersom begge testiklene ligger feil plassert, kan det medføre sterilitet.

Forekomst

Vanligvis blir manglende testikler bemerket allerede ved nyfødtundersøkelsen. På det tidspunktet er det likevel mest trolig at testiklene bare er litt sent ute, og de vil finne veien selv til pungen i løpet av de neste månedene. Dersom foreldrene eller legen/helsesøster fortsatt savner testiklene når barnet er seks måneder gammelt, bør barnet henvises med henblikk på operasjon.

Hos to til fire prosent av de nyfødte kan man ikke kjenne testiklene i pungen, men hos 75 prosent av disse vil testikkelen(e) være på plass i løpet av det første halve leveåret. Ved ett års alder har omtrent én prosent retinerte testikler. Blant disse er tilstanden dobbeltsidig i cirka 20 prosent av tilfellene.

Diagnostikk

Legen vil kjenne på pungen og området fra pungen til lysken samt lyskekanalen. I mange tilfeller kan man finne den manglende testikkelen i dette området.

Ved en tilstand som kalles jo-jo testikkel, kan testiklene finnes i lyskeområdet. Ved undersøkelse finner man at testiklene kan trekkes ned i pungen, men de spretter opp til lysken av seg selv (jo-jo). Tilstanden skyldes en overaktiv testikkelmuskel (kremastermuskelen). Dette er ikke en sykdomstilstand, men en normalvariant som ikke trenger behandling. Refleksen som styrer dette, kan overstyres, for eksempel vil et varmt bad føre til at muskelen slapper av. Da vil testikkelen ligge der den skal.

Dersom barnet fryser, er denne muskelens oppgave å trekke testiklene litt nærmere kroppen, hvor det er noe varmere. Derfor er det viktig at omgivelsene er varme, og at legen er varm på hendene under undersøkelsen. Er testiklene på plass når barnet er i varmt badevann, foreligger ingen behandlingskrevende tilstand.

Dersom det er uavklart hva fraværet av testikkelen(e) skyldes, kan det være aktuelt med spesialistundersøkelser. Den foretrukne undersøkelsen er kikkhullsundersøkelse der legen kan granske bukhulen og eventuelt lokalisere testikkelen (eller begge).

Behandling

Hensikten med behandlingen er å få testiklene ned i pungen, samt å forebygge sykdom i testiklene senere i livet. Hovedbehandlingsformen ved retensjon av testiklene er kirurgi. Anbefalt tidspunkt for operasjon er når barnet er mellom seks måneder og ett år. Kirurgi er ikke anbefalt før seks måneders alder fordi de fleste opplever at testiklene finner veien selv i løpet av de første levemånedene. Etter seks måneder er det sjelden at testiklene vandrer ned i pungen av seg selv. Tidlig behandling er også viktig for å bedre mulighetene for fruktbarhet når barnet blir voksen.

Behandling med hormoner var vanlig før, men brukes ikke i våre dager fordi effekten er dårlig.

Ved operasjonen frigjøres testikkelen slik at den kan føres ned i pungen. Vanligvis festes testikkelen til pungen for å forhindre at den vandrer opp igjen.

Prognose

Hos 75 prosent av barna som er født med retinerte testikler, skjer det en spontan nedvandring i løpet av det første halve leveåret. Etter 6 måneders alder forekommer slik nedvandring sjelden.

Dersom man ikke opererer, øker faren for testikkelkreft senere i livet. Gutter/menn som er opererte for testisretensjon, har økt risiko for utvikling av testikkelkreft, men risikoen er høyere dersom man forblir ubehandlet. Etter puberteten anbefales det at man regelmessig, kanskje en gang i måneden, kjenner på testiklene. Kjenn etter kuler eller om testikkelen vokser. Er du usikker, bør du ta kontakt med lege.

Vil du vite mer?