Informasjon

Vannbrokk - hydrocele testis

Vannbrokk, på fagspråket kalt hydrocele testis, er en væskeansamling i hinnen rundt testikkelstrengen og selve testikkelen. Tilstanden kan gi ubehag, og det er vanlig å operere et slikt brokk.

Hva er hydrocele testis?

Hydrocele testis, vannbrokk, betegner en tilstand med væskeansamling i hinnen rundt testikkelstrengen og selve testikkelen, altså i lysken eller i pungen. De vanligste plagene er ubehag og praktiske ulemper når pungen øker i volum. I enkelte tilfeller kan det være ømhet eller smerter i området.

En av 1000 menn får denne diagnosen hvert år. Tilstanden kan forekomme i alle aldre, men den er mest vanlig blant små gutter og eldre menn.

Årsak

Årsaken til denne sykdommen blant barn er vanligvis en medfødt svakhet i bukhinnen. Dette medfører at det siver væske ned i pungen fra bukhulen. Hydrocele kan også i noen tilfeller - hos voksne menn - være en komplikasjon som følge av lokale lidelser i pungen som betennelse i bitestikkelen, testikkeltorsjon eller svulst i testikkelen. Andre sykdommer som hjertesvikt, skrumplever og svulster i mageregionen kan en sjelden gang være årsaken.

Diagnosen

Diagnosen stilles på bakgrunn av de typiske funn man gjør ved legeundersøkelsen. Legen kan gjennomlyse pungen med lommelykt. Man vil da se at pungen er fylt med væske - den er gjennomskinnelig.

Ultralyd kan kan være aktuelt å gjøre for å utelukke testikkelkreft, særlig hos yngre menn. I tvilstilfeller vil en tømming av hydrocelet ved å stikke inn en sprøytespiss og suge ut (aspirere) innholdet, gi diagnosen.

Behandling

Behandling kan være nødvendig for å redusere ubehaget på grunn av økende volum og tyngde. Dersom hevelsen blir uttalt, kan trykket bli så stort at testiklene skades, men dette skjer sjelden.

Det er vanlig å operere. Komplikasjoner som blodansamling i pungen og infeksjon forekommer. Hos småbarn som plages, blir operasjon utført. Punksjon med nål og tømming gir bare kortvarig lindring av plagene fordi hydrocelet i de fleste tilfeller kommer igjen.

Innsprøyting av et middel som kleber sammen hinnene (skleroterapi) og dermed hindrer væskeansamling, kan eventuelt forsøkes. I etterkant av behandlingen vil det imidlertid oppstå en betennelsesreaksjon som kan være plagsom.

Prognose

Ubehandlet vil volumet av hydrocelet gradvis øke. Når plagene er sparsomme, er det ikke nødvendig med behandling. Prognosen er god både med og uten behandling. Dersom man finner årsaken til væskedannelsen hos voksne med denne lidelsen, vil behandlingen rette seg mot denne.

Tilstanden kan være brysom, men den er ikke farlig i seg selv.

Vil du vite mer?