Informasjon

Vesikoureteral refluks

Refluks i urinveiene innebærer en tilbakestrømming av urin til urinlederen eller nyrebekkenet ved blæretømming på grunn av sviktende lukkefunksjon i overgangen mellom urinlederen og urinblæren.

Hva er vesikoureteral refluks?

Refluks i urinveiene innebærer en tilbakestrømming av urin til urinlederen eller nyrebekkenet ved vannlating på grunn av sviktende lukkefunksjon i overgangen mellom urinlederen og urinblæren. Urinlederen er det røret som fører urinen fra nyrene og nyrebekkenet til urinblæren. Normalt lukkes den delen av urinlederen som går gjennom blæreveggen, ved vannlating. Men ved vesikoureteral refluks lukkes ikke urinlederne, slik at urinen kan strømme i feil retning. Vesikoureteral refluks er en medfødt tilstand hos barn, eller en tilstand som utvikler seg i spedbarnsalderen.

Refluks deles inn i 5 grader:

  • Grad 1: Tilbakestrøm til urinleder. Urinleder er ikke utvidet
  • Grad 2: Tilbakestrøm til urinleder og til nyrebekken, uten utvidelse
  • Grad 3: Mild og moderat utvidelse av urinleder og nyrebekken
  • Grad 4: Moderat utvidelse av urinleder og nyrebekken, urinleder har et noe slynget forløp
  • Grad 5: Uttalt utvidelse og slynger på urinleder, markert utvidelse av nyrebekken
Grad 1 refluks
Grad 2 refluks
Grad 3 refluks
Grad 4 refluks
  • Grad 1-2 regnes som lavgradig (lett) refluks, og synes å være uten betydning.
  • Grad 3-5 regnes som høygradig refluks, og er viktig i sykdomssammenheng.

Tilstanden er symptomfri, men medfører økt risiko for urinveisinfeksjoner. Årsaken til dette er at blæren aldri blir tom. Når barnet tisser og skal tømme blæren, strømmer noe urin oppover til nyrebekkenet og sildrer deretter tilbake i blæren. Slik blir det urin i blæren også umiddelbart etter vannlating. Dersom det er kommet bakterier i urinen, vil bakteriene på den måten få rikelig tid til å formere seg og forårsake infeksjon. Urinveisinfeksjoner hos småbarn, eller infeksjoner med utypisk forløp, kan gi mistanke om refluks. Stadige urinveisinfeksjoner er typisk og bør alltid føre til undersøkelser.

Forekomsten er ikke kjent, men den antas å være ca. 1-2 prosent. Tilstanden er noe vanligere hos jenter. Hos barn med urinveisinfeksjon påvises refluks hos opptil 50 prosent i aldersgruppen 0-2 år, opptil 10 prosent hos 2-5 åringer og ca. 10-15 prosent i ungdomsårene.

Neste side