Informasjon

Vesikoureteral refluks

Behandling

Det er en betydelig tendens til at refluksen blir borte av seg selv etter måneder eller år. Dette gjelder særlig vesikoureteral refluks av lavere grad (grad 1-2). Akutte urinveisinfeksjoner behandles kortvarig med antibiotika. Hos noen kan det være aktuelt med langvarig antibiotikabehandling for å forebygge infeksjoner.

Langvarig antibiotikabehandling

Ved langvarig antibiotikabehandling oppnår man at barnet får færre urinveisinfeksjoner, men studier har vist at behandlingen i svært liten grad forebygger nyreskade. Langvarig behandling har også negative sider med bivirkninger og mulighet for utvikling av motstandsdyktige bakterier (resistens). An den grunn er det kun hos barn under ett år med høygradig refluks at det rutinemessig anbefales langtidsbehandling med antibiotika. Det er vanlig å avslutte behandlingen når barnet er mellom 12-24 måneder dersom det ikke har vært noen infeksjoner under behandlingen.

Langtidsbehandling kan også være aktuelt hos barn med svært hyppige urinveisinfeksjoner.

Kirurgi

Kirurgisk behandling vurderes dersom det blir hyppige infeksjoner på tross av behandling, eller dersom kontroller har avslørt at det er økende skader i nyren.

Operasjon kan gjøres via et rør som føres inn i blæren gjennom urinrøret (cystoskop). Det sprøytes inn et romoppfyllende stoff i slimhinnen, like under stedet hvor urinlederne kommer inn i blæren. På denne måten lager man en kunstig lukkemuskel. Dette inngrepet har ofte god effekt, men må gjentas 1-2 ganger hos noen. Inngrepet krever ikke innleggelse i sykehus. Man regner at 50-90 prosent blir kvitt refluks med denne metoden.

Alternativet er en åpen operasjon hvor man flytter litt på urinlederne og lager en fungerende lukkefunksjon. Dette er et langt større inngrep som krever 5-7 dagers sykehusopphold. Metoden er effektiv hos mer enn 95 prosent.

Forrige side Neste side