Informasjon

Vridning av testikkelvedhenget

Guttebarn kan før tenårene få akutte smerter i pungen som skyldes vridning av testikkelvendhenget.

Hva er vridning av testikkelvedhenget?

Appendix testis er et lite vedheng av normalt vev som vanligvis er lokalisert ved øvre pol av testiklene. Er annet vedheng med nesten samme lokalisasjon er appendix epididymis som vi finner på toppen av epididymis, bitestikkelen. En vridning, torsjon eller rotasjon, av disse vedhengene rundt sin egen akse, betegnes på fagspråket som torsjon av appendix testis og appendix epididymis. Det er en tilstand som rammer barn og unge, hyppigst i alderen 7 til 12 år.

Siden disse strukturene ikke har noen funksjon, kan en slik vridning ikke forårsake alvorlig skade. Tilstanden innebærer således ingen trussel mot barnets helse.

Tilstanden kan være vanskelig å skille fra testikkeltorsjon som er en tilstand der hele testikkelen roterer rundt sin egen akse (funikkel). Det er en medisinsk akuttsituasjon.

50 til 70 prosent av barn med akutte smerter i pungen har vridning av testikkelvedhenget. 15 til 30 prosent har testikkeltorsjon.

Symptomer og tegn

Tilstanden oppstår ofte under søvn, og den er vanligere blant barn før tenårene. Symptomene er smerter, rødfarging og hevelse i pungen. Smerten kommer gjerne mer gradvis enn ved testikkeltorsjon. Den skyldes at vedhenget vrir seg og klemmer av sin egen blodforsyning. 

Smerten er lokalisert til den ene testikkelen, ofte ved øvre pol og pungen er øm når man tar på den.

Smerten ved testikkeltorsjon er sterkere.

Diagnosen

Diagnosen stilles på grunnlag av sykehistorien og den fysiske undersøkelsen av barnet. Noen ganger kan man ved undersøkelsen av pungen finne en blå flekk ved øvre del av testikkelen. Det er det hovne, døende vedhenget til testikkelen.

Dersom barnet klager over ubehag ved vannlating, hyppig og sterk trang til vannlating, er det nødvendig å undersøke urinen for å utelukke infeksjon i urinveiene.

Tilstanden feildiagnostiseres ofte. Derfor er en ultralydundersøkelse nyttig for å utelukke testikkeltorsjon.

Behandling

Vridning eller rotasjon av testikkelvedhenget er vanligvis en selvbegrensende tilstand og behandles med hvile, eventuell nedkjøling, observasjon og smertestillende. Det kan lindre å løfte opp pungen.

Kirurgi er sjelden nødvendig. Unntaket er i de tilfeller hvor det er vanskelig å skille vridning av testikkelvedhenget fra testikkeltorsjon.

Prognose

Smerten går vanligvis over i løpet av en uke. Når vedhenget har vridd seg på denne måten, og symptomene klinger av, er dette et problem som ikke vil oppstå på nytt.

Kilder

Referanser

  1. Pomajzl AJ, Leslie SW. Appendix Testes Torsion. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020. www.ncbi.nlm.nih.gov