Informasjon

Diagnostikk av barnemishandling og omsorgssvikt

Psykiske overgrep

Psykiske overgrep er vanskelige å oppdage, men slike overgrep fører til at barnets psykologiske modning og utvikling skades. Flere undertyper av psykiske overgrep beskrives som avvisning, isolasjon, terrorisering, ignorering, utilgjengelighet når barnet trenger hjelp, narring av barnet og uakseptable forventninger eller krav til barnet.

Atferdsmønster hos barn som bør gi mistanke om mulige psykiske overgrep, er sosial tilbaketrekking, uvanlig sterkt sinne eller aggresjon, spiseforstyrrelser, mistrivsel, at barnet rømmer, forsinket utvikling og emosjonelle forstyrrelser som depresjon, angst og frykt. Henvisning til barnepsykiatrisk avdeling eller PP-tjenesten kan være til hjelp i slike situasjoner, men dersom mistanken om omsorgssvikt eller mishandling er sterk nok, bør barnevernet kobles inn.

Forrige side Neste side