Informasjon

Diagnostikk av barnemishandling og omsorgssvikt

Fysiske overgrep

Muligheten for fysiske overgrep bør alltid inngå i vurderingen av enhver skade på barn. Typiske skadetyper ved fysiske overgrep er:

  • Bloduttredelser, bitt, forbrenninger, brudd, mageskade og hodeskade er de vanligste fysiske funnene ved fysiske overgrep. Er det flere skader i ulike tilhelingsstadier, er det særlig grunn til mistanke.
  • Andre mistenkelige funn er bakre ribbensbrudd, netthinneblødning, brudd hos barn som enda ikke har lært å gå (særlig ved usannsynlige forklaringer), brudd i lange bein hos barn over to år, brudd i skulderbladet/ryggsøylen/brystbeinet, sigarettmerker og en spesiel form for hjerneblødning (subduralblødning).

Typisk for fysiske overgrep er at foreldrene er sene med å ta kontakt med helsetjenesten. De legger ofte skylda på barnet - ved å si at det har vært uforsiktig, er motorisk "seint" utviklet, eller at søsken har forvoldt skaden. Forklaringen er gjerne vag og noen ganger urimelig. Ofte stemmer den ikke med de funn som gjøres, og noen ganger har barnet en annen forklaring enn foreldrene. Typisk har barnet vært utsatt for gjentatte "merkelige" ulykker. Det har ofte hatt skader i hodet, og det kan være samtidige tegn på omsorgssvikt, underernæring eller gamle skader.

Shaken baby syndrom ble brukt som betegnelse om skade hos et spedbarn som er blitt ristet kraftig. Uttrykket "påført hodeskade" bør heller brukes, da symptomene som utgjorde dette syndromet, kan ha flere årsaker enn "filleristing".

Forrige side Neste side