Informasjon

Diagnostikk av barnemishandling og omsorgssvikt

Seksuelle overgrep

Seksuelle overgrep mot barn er forhold hvor barn og unge dras med på seksuelle handlinger som de ikke er modne for, samtykker til eller forstår. Overgriperen utnytter barnets avhengighet eller egen posisjon. Fordi barn og unge ikke forstår den seksuelle situasjonen fullt ut, kan de ikke gi samtykke til aktiviteten på grunnlag av erfaringer og kunnskap. Overgrepene krenker sosiale tabuer i forbindelse med familierollene. Tilstanden omtales i en egen artikkel.

Forrige side Neste side