Informasjon

Diagnostikk av barnemishandling og omsorgssvikt

Ytterligere utredning

Legeundersøkelsen er viktig og utføres med ekstra grundighet ved mistanke om overgrep. Legens rolle er å undersøke og behandle. Som ledd i ordinær utredning av symptomer hos barn eller unge må alt helsepersonell gjøre seg opp en mening om barna har tilstrekkelig omsorg og om de kan være utsatt for overgrep eller traumatiske opplevelser. Kan plagene, f.eks. skaden, start/opprettholdelse/forverring av helseplagene/sykdommen, atferdsforstyrrelsene og/eller lærevanskene, være forårsaket av utilstrekkelig omsorg, vold eller andre traumatiske hendelser?

Barnevernet har en større rolle i å bekrefte eller avkrefte mistanker om mishandling. Det beste er om flere typer helse-/omsorgspersonell er involvert i undersøkelsen. Små barn kan være vanskelige å vurdere; ofte foreligger ingen klare fysiske funn - barnet viser bare tegn på generell utilpasshet. Jo mindre barnet er, desto mer er det generelle symptomer som preger bildet.

Hyppig forekommende observasjoner er at barnet viser påfallende oppførsel, og tegn på omsorgssvikt ved at barnet er dårlig kledd og påfallende skittent.

Ved undersøkelse i sykehus er det aktuelt å ta røntgenbilder av hele skjelettet for å se etter tegn på ferske og gamle beinbrudd. Øyelege vil hos barn under to år vurdere øyenbunnen for å se etter eventuelle tegn til netthinneløsning. Ved holdepunkter for alvorligere skader vil det være aktuelt å ta CT-bilder av hjernen (eventuelt også MR), brysthulen og buken.

Forrige side Neste side