Informasjon

Diagnostikk av barnemishandling og omsorgssvikt

Mulige fysiske funn

Ved utredning av enhver skade på barn og ungdom må lege og annet helsepersonell vurdere muligheten for vold eller omsorgssvikt som årsak til skadene. Mange mishandlede småbarn viser bare generelle tegn på utilpasshet. Jo mindre barn, desto mer generelle symptomer.

Forhold som øker mistanken om påført skade

  • Barnets uttrykk og samspill med foreldrene er påfallende
  • Foreldrenes følelsesmessige reaksjon og oppførsel er påfallende
  • Uvanlig fordeling eller lokalisering av skadene
  • Eventuelle bloduttredelser og blåflekker viser et mønster som kan tyde på slag eller spark
  • De ulike skadene er på ulike tilhelingsstadier

Hodeskader

Alvorlige hodeskader som følge av barnemishandling forekommer hyppigst hos de minste barna (under 2 år). Filleristing (kraftig risting) av barnet eventuelt i kombinasjon med slag og støt mot hodet er vanligste mekanisme. Dette gir stor fare for skade av hjernevev og blodkar hos små barn med svak nakkemuskulatur og umoden hjerne. Slik skade ble tidligere omtalt som shaken baby syndrome.

Påført skade bør vurderes ved alle typer hodeskader hos små barn hvor hendelsen ikke kan bekreftes av utenforstående. Påført skade bør mistenkes dersom oppgitt skademekanisme ikke kan forklare skadeomfanget, er uklar eller usannsynlig. Alle typer av hodeskader kan være påført.

Forrige side Neste side