Informasjon

Omsorgssvikt og barnemishandling

Omsorgssvikt og barnemishandling er sannsynligvis underrapportert og underdiagnostisert. Mistenkte tilfeller må meldes til barnevernet.

Temaside om Korona

Hva er omsorgssvikt og barnemishandling?

Omsorgssvikt og barnemishandling inndeles gjerne i fire hovedtyper:

  • Barn som utsettes for psykiske overgrep
  • Barn som utsettes for fysiske overgrep (se egen omtale av shaken baby syndrom),
  • Fravær av handlinger, i form av fysisk og emosjonell neglisjering og omsorgssvikt
  • Andre typer vold mot barn (f.eks. mobbing, at de er vitner til vold/vold i nære relasjoner)

Barn som utsettes for seksuelle overgrep omtales i et eget dokument.

Barnemishandling og omsorgssvikt utøves per definisjon av omsorgsgiver(e), altså den/de som har omsorgsansvar. Omsorgsgivere kan være foreldre, fosterforeldre, personell på barnevernsinstitusjon, men også trenere eller andre som har midlertidig omsorg for barnet. Definisjonen på barn i denne sammenheng strekker seg fra 0-18 år.

Tilstanden er sannsynligvis underrapportert og underdiagnostisert. Mistenkte tilfeller må rapporteres til barnevernet.

Neste side