Informasjon

Håndter sinnet ditt - ikke vend det mot barna

For å være en god forelder er det viktig at du lærer å håndtere dine egne følelser på en positiv måte, og at du ikke lar sinnet ditt gå utover barna. Bruk også litt tid på å sette deg inn i hvorfor barnet reagerer som det gjør, og hvilke oppdragelsesmetoder som gir de mest positive resulatene.

I en kronikk i Dagbladet i 1997 skrev professor i pedagogikk, Stein Erik Ulvund at de beste forebyggende tiltakene mot barnemishandling, er ulike tiltak i hjemmet og avlastningstilbud til foreldrene. Forekomsten av mishandling er større blant barn som av ulike årsaker setter foreldrene på en hard prøve i omsorgen, sammenlignet med barn som er lettere å takle. (Men det er ALDRI barnets skyld at det blir mishandlet!) Blant andre faktorer kan man finne at foreldrene selv har blitt mishandlet, dårlig kommunikasjon mellom foreldrene, familier med rusmisbruk, som sliter med fattigdom, psykisk sykdom eller arbeidsløshet. Barn i spedbarnsalder er ikke mindre utsatt for mishandling og omsorgssvikt enn de som er eldre. Tvert i mot, i følge Barne og familiedepartementets "Strategi mot seksuelle og fysiske overgrep mot barn", har små barn generelt større risiko for å bli utsatt for vold enn større barn.

Ta vare på deg selv

Ifølge American Academy of Pediatrics trenger foreldre støtte og så mye informasjon som mulig for å oppdra barna sine på en god og ansvarlig måte. Foreldre trenger å lære hvordan de skal håndtere egne følelser som frustrasjon og sinne, uten å vende disse følelsene mot barna sine. De trenger også hjelp fra andre voksne som vil lytte og hjelpe dem i krisesituasjoner.

For å være en god forelder, er det viktig å ta vare på seg selv. Hvis du har det bra og er frisk, er du en mye bedre forelder enn om du ikke har det bra. Det at du ikke har det bra, er ingen unnskyldning for å behandle barnet ditt dårlig, men se på hva du kan gjøre for å få det bedre selv. Ikke ta med deg jobbproblemer hjem.

Vær konsekvent

Lær deg hvilke ting som kan påvirke barnet ditt til å bli surt og irritabelt. Ofte vil du se at det kan være de samme tingene som kan irritere voksne. For eksempel en tøff dag i barnehagen eller på skolen, at det er altfor varmt eller kaldt, at det er sultent, tørst, trett eller kjeder seg. Det er ingen unnskyldning for å oppføre seg dårlig, men kanskje hjelper det deg som forelder til å forstå hvorfor barnet reagerer som det gjør.

Vær konsekvent! Er du inkonsekvent, blir barnet ditt forvirret, og det kan få problemer med å stole på voksne. Ha rettferdige, klare regler som får konsekvenser hvis de ikke blir overholdt. Forklar barnet hvorfor disse reglene er satt og overhold konsekvensene. Får du problemer med å overholde dem, kan det være fordi du er usikker på om du er for streng.

Fokuser på det positive

Gi barnet ros, og fokuser på det barnet er flink til.

Diskuter oppførsel, ikke person. Sier du til barnet at "du er dum", "du er slem" eller "du er ikke flink", er det en svært knusende dom. Hold deg til saken. "Det er ikke lov til å bite", "det er dårlig gjort å slå", osv.

Slår du barnet ditt, lærer du barnet ditt å slå. Det lærer ikke noe annet av å bli slått eller dasket.

I følge regjeringens "Handlingsplan mot barne- og ungdomskriminalitet" er følgende viktige faktorer for å utvikle atferdsproblemer:

  • Ineffektiv foreldredisiplin (manglende grensesetting)
  • Mangel på tilsyn og kontroll
  • Fysisk straff fra foreldrene
  • Avvisning fra foreldre
  • Lav selvfølelse
  • Svake sosiale ferdigheter
  • Avvisning fra jevnaldrende
  • Medlem i en avvikende barnegruppe
  • Mislykket skolekarriere

Alle gjør feil

Husk at det at du sier du er glad i barnet uansett, gir det klemmer, ros og komplementer er viktig for selvtillit og selvbilde. Gir du komplementer ved god oppførsel, er dette mye mer positivt enn å kjefte ved dårlig oppførsel.

La barnet få gjøre mest mulig selv. Da opplever barnet å mestre situasjonen og bli selvstendig.

Vil du vite mer?