Informasjon

Alle barn får ørebetennelse

Temaside om Korona

Når barnet ditt har vondt i øret

Når barnet ditt har vondt i øret, kan dette skyldes akutt mellomørebetennelse. Nest etter forkjølelse er akutt mellomørebetennelse den vanligste infeksjonssykdommen hos barn. Infeksjonen skyldes ofte virus, men kan også komme av bakterier.

De vanligste symptomene er:

  • Vondt i øret (skyldes væske i mellomøret som gir økt trykk og dermed press på trommehinna)
  • Feber
  • Uro
  • Forbigående nedsatt hørsel
  • Generelt dårlig form
  • Væske som renner fra barnets øre hvis det har gått hull på trommehinna Alle symptomene behøver ikke å være tilstede samtidig.

Er behandling med antibiotika nødvendig?

Smertene gir seg vanligvis etter 24 timer. Antibiotika hjelper ikke på smertene og i de aller fleste tilfeller blir barnet ikke fortere friskt. Hos barn over ett år anbefales det derfor å se situasjonen an i 2-3 dager.

Hva du kan gjøre for å hjelpe barnet ditt

Gi barnet smertestillende (for eksempel paracetamol 2-3 ganger daglig). Dersom barnet ditt har feber, vil dette også virke febernedsettende. Det kan hjelpe å la barnet ligge med hodet høyt eller sitte oppreist. Da minsker trykket i øret, og det gjør mindre vondt. Det kan være lurt å bygge opp hodeenden i sengen med noe hardt (for eksempel bøker) i tillegg til puter. Gi nesedråper. Dette letter passasjen fra nesen til svelget slik at trykket i øret minsker. Oppsøk lege dersom smertene ikke avtar i løpet av 2-3 dager eller det renner væske fra barnets øre utover 24 timer

Forrige side Neste side