Informasjon, tilstand

Allergisk nesetetthet og høysnue

Forekomst

Vi regner med at så mange som 10-25 av 100 personer er plaget med allergi fra nese eller øvre luftveier i perioder eller hele året. Forekomsten av høysnue er fordoblet over de siste 20 årene. Tilstanden debuterer før 20 års alder hos 80 prosent. Sykdommen har størst intensitet i skolealder.

Animasjon av høysnue, allergisk rhinitt
Forrige side Neste side