Informasjon, tilstand

Allergisk nesetetthet og høysnue

Forløp og prognose

Alle allergipasienter vil merke at plagene varierer fra år til år. Dette har som regel sammenheng med at pollenmengden kan variere mye, og ikke med at sykdommen har endret karakter.

Plagene er normalt verst i ungdomsårene og avtar ofte gradvis i voksen alder.

Forrige side Neste side