Informasjon

Barn med væske i øret henger ikke etter

Et av hovedargumentene for å sette inn dren i øret på barn med væske i øret, har vært at væske i øret kan føre til at barnet blir hengende etter i utvikling av blant annet språk, tale, intellekt og sosiale ferdigheter.

Nye studier viser derimot at det ikke er noen slik sammenheng.

For barn som er mye plaget med væske i mellomøret og stadig tilbakevendende ørebetennelser, har innsettelse av et øredren/ventilasjonsrør vært en viktig del av behandlingen i lang tid. Et av hovedargumentene for at det blir satt inn dren, er at man mener barn som har væske i mellomøret over lang tid, kan bli varig satt tilbake i utvikling sammenlignet med andre barn. Dette gjelder blant annet tale, språk og intellektuell utvikling. Oppfatningen har i mange år vært at den nedsatte hørselen som skyldes vann i mellomøret, stengte barna ute fra resten av verden.

Ingen forskjell i utvikling

Trommehinne med ventilasjonsrør
Trommehinne med ventilasjonsrør

Når det siver væske ut i mellomøret, fungerer væsken som en lyddemper, og barnet får nedsatt hørsel. Væsken er gjerne seig og tykkflytende - slik snørr fra nesen er det. Hos de fleste forsvinner denne væsken av seg selv, men hos noen kan det gå flere uker og måneder før det blir bedre. Her i Norge har det vært vanlig å sette inn et dren hos dem som fortsatt har væske i øret etter tre måneder. Det som skjer ved innsettelse av et slikt dren, er at øre-nese-hals-spesialisten lager et lite hull i trommehinnen, suger ut væsken som skaper ubehaget, og setter inn et øredren/ventilasjonsrør for at dreneringen skal fortsette. Øredrenet utstøtes vanligvis av seg selv etter 3-18 måneder.

I slutten av januar 2007, ble en av de største studiene som er gjort på dette området, publisert i The New England Journal of Medicine (N Engl J Med 2007; 356: 248-61.). Denne studien tilbakeviser at det å sette inn et dren utgjør noen forskjell på den intellektuelle utviklingen, tale, språket, sosiale ferdigheter, eller skoleprestasjonene hos barna. Flere andre studier har tidligere gitt samme resultat.

Vent og se holdning

Dagens amerikanske anbefalinger er å sette inn dren ved alvorlige tilfeller av nedsatt hørsel, der barn faktisk blir hengende etter på grunn av dette, eller der det er forandringer på trommehinnen. For andre barn med væske i mellomøret anbefales det å følge opp med å ta en hørselstest hver tredje måned frem til væsken har forsvunnet. Dersom barnet har et hørseltap på 40 desibel eller mer, anbefales dren, men i den omtalte studien var det uvanlig med et så stort hørselstap.

I følge professor og overlege i Øre-Nese-Halssykdommer, Per Møller ved Haukeland Universitetssykehus, vil studien bli diskutert i tiden som kommer, både i USA og i fagmiljøene i resten av verden. "I Norge har vi lenge anbefalt en vent og se politikk over flere måneder ved væske i mellomøret, før innsettelse av ventilasjonsrør. Forandringer i trommehinnen, betydelig hørselstap og andre tilleggshandikap vil fortsatt være gode grunner for å anbefale behandling med ventilasjonsrør, skriver Per Møller i en diskusjon rundt temaet.

Til god hjelp for mange

Men Møller understreker at vi ikke skal glemme at ventilasjonsrør er til god hjelp for mange. Væske i mellomøret er forløperen til kronisk ørebetennelse, som i de fleste tilfeller forårsaker hull i trommehinnen. Antallet barn med kronisk ørebetennelse har sunket de siste årene, og kanskje kan det skyldes nettopp behandling med ventilasjonsdren.

- Skal vi ignorere foreldres bekymring når barn hører dårlig i måneder og år, og vi vet at et ventilasjonsrør kan løse problemet? Det er også sannsynlig at en del barn har katar i balanseorganet (serøs labyrintitt) og svimmelhet på grunn av væske i mellomøret. Derfor er det rimelig klart at ytterligere forskning - og fortsatt bruk av ventilasjonsrør er nødvendig inntil videre, mener Møller.

6350 barn deltok

6350 barn deltok i studien. Barna ble fulgt fra de var mellom 2 og 61 dager, og frem til de var 9-11 år. Av barna som deltok i studien fikk 429 barn påvist væske i mellomøret. Disse ble tilfeldig (randomisert) fordelt i to grupper. Den ene gruppen fikk satt inn dren med en gang, mens den andre gruppen fikk satt inn dren etter ni måneder.

Vil du vite mer?