Informasjon

Hørselstap

Hørselstap defineres som nedsatt hørsel eller fullstendig tap av hørsel på ett eller begge ørene. Hørselstap kan være forbigående eller varig.

Hva er hørselstap?

Hørselstap kan inntreffe plutselig eller gradvis i løpet av flere år. Dersom hørselstapet kommer gradvis, oppdages det ofte ikke før hørselen er så dårlig at du har problemer med å følge med i en normal samtale. Unntaksvis kan akutt hørselstap oppstå etter en skade på kraniet eller i forbindelse med sykdommer som for eksempel mellomørebetennelse og Ménières sykdom.

Nedsatt hørsel kommer ofte med alderen, såkalt presbyakusis, og er den vanligste årsaken til svekket hørsel. Enkelte former for hørselstap kan også gå i arv.

Neste side