Informasjon

Hørselstap

Temaside om Korona

Diagnosen

En samtale med legen vil avdekke hørselstapets art og grad, og eventuelt gi en ledetråd om årsaken til tilstanden. Legen vil undersøke ørene dine for å vurdere om trommehinnen ser normal ut, og om hørselstapet kan skyldes en betennelse i mellomøret. Ved hjelp av stemmegafler kan legen danne seg et inntrykk av om det er en mekanisk forklaring (en fysisk svikt i overføringen av lydsignalene til det indre øret) eller en nerveskade (forandringer i det indre øret). Det vil i tillegg bli gjort en undersøkelse av hals, nese og øyne.

Mest sannsynlig vil legen din foreta en hørselstest, eller eventuelt henvise deg til en øre-nese-hals-spesialist for å få foretatt en mer nøyaktig test (audiometri). Av og til vil man også ta røntgenbilder for å se om det kan være anatomiske forhold som er årsak til hørselstapet.

Animasjon om hørselstest
Forrige side Neste side