Informasjon

Hørselstap

Diagnosen

En samtale med legen vil avdekke hørselstapets art og grad, og eventuelt gi en ledetråd om årsaken til tilstanden. Legen vil undersøke ørene dine for å vurdere om trommehinnen ser normal ut, og om hørselstapet kan skyldes en betennelse i mellomøret. Ved hjelp av stemmegafler kan legen danne seg et inntrykk av om det er en mekanisk forklaring (en fysisk svikt i overføringen av lydsignalene til det indre øret) eller en nerveskade (forandringer i det indre øret). Det vil i tillegg bli gjort en undersøkelse av hals, nese og øyne.

Mest sannsynlig vil legen din foreta en hørselstest, eller eventuelt henvise deg til en øre-nese-hals-spesialist for å få foretatt en mer nøyaktig test (audiometri). Av og til vil man også ta røntgenbilder for å se om det kan være anatomiske forhold som er årsak til hørselstapet.

Animasjon om hørselstest
Forrige side Neste side