Informasjon

Hørselstap

Prognose

Hvordan tilstanden forløper, er avhengig av årsaken til hørselstapet. Hos eldre vil hørselen gradvis bli dårligere av naturlige årsaker. Unge mennesker med hørselstap kan noen ganger oppleve en bedring av hørselen, men hørselstapet kan også hos dem være varig og forverres ytterligere med den naturlige aldringsprosessen.

Forrige side Neste side