Informasjon

Hørselstap

Å leve med hørselstap

Dersom du opplever hørselstap, er det viktig å huske at du selv til en viss grad bestemmer hvor stor innvirkning tilstanden skal få på livet ditt. Ved å bruke de tilgjengelige hjelpemidler aktivt, kan du bedre situasjonen din betraktelig. Eksempler på slike hjelpemidler kan være høreapparat, lamper som varsler når dørklokke og telefon ringer, teksttelefon og lignende.

Ved enkelte former for hørselstap vil imidlertid ikke et høreapparat ha noen effekt. Befinner du deg i en slik situasjon, finnes det kurs der du kan lære å lese på lepper, samt kurs i tegnspråk. Slike kurs er nødvendige for å unngå sosial isolasjon.

Forrige side Neste side