Informasjon

Kort tungebånd

Et spedbarn som skriker mye, som strever med å suge brystet, som har dårlig vektøkning, som har påfallende mye kolikksmerter. Årsaken kan være så enkel som et kort og stramt tungebånd.

Temaside om Korona

Hva er et kort tungebånd?

Kort og stramt tungebånd, ankyloglossi, er en tilstand som er tilstede ved fødselen og som begrenser bevegeligheten til tungen hos et spedbarn.

Et stramt tungebånd er et uvanlig kort og tykt bånd som går fra undersiden av fremre del av tungen og ned til munngulvet. En person med kort tungebund kan ha vansker med å stikke tungen ut av munnen. Det korte tungebåndet kan hemme barnet i å amme, spise, snakke og svelge. Hos et spedbarn som skriker mye, som er urolig når det ammes, som har dårlig vektøkning og som har påfallende mye kolikksmerter, kan forklaringen være et altfor kort og stramt tungebånd.

Men et kort og stramt tungebånd er ikke ensbetydende med plager. Studier tyder på at halvparten av alle spebarn med kort tungebånd er uten plager. 

Kort tungebånd kan oppstå hos alle, men det er noe vanligere blant gutter enn jenter. Forekomsten varierer mellom ulike studier til færre enn 1 prosent og opptil 10 prosent av alle nyfødte. I noen tilfeller forekommer kort tungebånd hos flere i en familie.

Tilstanden er omstridt, og det er ingen enighet blant leger om betydningen av tilstanden og behovet for kirurgi.

Neste side