Informasjon

Kort tungebånd

Et medfødt, kort tungebånd forekommer hyppig, og gir bare unntaksvis plager. Men det kan i noen tilfeller sannsynligvis medføre ammeproblemer, og vansker med uttale av enkelte bokstaver hos eldre barn.

Hva er et kort tungebånd?

Kort og stramt tungebånd, ankyloglossi, er en tilstand som er tilstede ved fødselen og som begrenser bevegeligheten av tungen hos et spedbarn.

Et stramt tungebånd er et uvanlig kort og tykt bånd som går fra undersiden av fremre del av tungen og ned til munngulvet. En person med kort tungebund kan ha vansker med å stikke tungen ut av munnen. Det korte tungebåndet kan hemme barnet i å amme, spise, snakke og svelge. Hos et spedbarn som skriker mye og er urolig når det ammes kan forklaringen i noen tilfeller være et altfor kort og stramt tungebånd.1

Men et kort og stramt tungebånd er ikke ensbetydende med plager. Studier tyder på at halvparten av alle spedbarn med kort tungebånd er helt uten plager. 

Kort tungebånd kan oppstå hos alle, men det er noe vanligere blant gutter enn jenter. Forekomsten varierer mellom ulike studier til færre enn 1 prosent og opptil 10 prosent av alle nyfødte. I noen tilfeller forekommer kort tungebånd hos flere i en familie.

Håndtering av tilstanden er noe omstridt, og det er ingen utbredt enighet blant leger om betydningen av tilstanden og behovet for kirurgi. Det finnes ingen forskning av god kvalitet som bekrefter at dette er en nyttig og nødvendig behandling.2

Neste side