Informasjon

Fjerning av mandler (Tonsillektomi)

Temaside om Korona

Hva er tonsillektomi?

Tonsillektomi betyr kirurgisk fjerning av mandlene. Det er et inngrep som ble utført allerede 1000 år før Kristus. Selv om tonsillektomi utføres mindre hyppig enn før, er det fortsatt en av de vanligste operasjonene som utføres, særlig på barn. Inngrepet er omstridt både når det gjelder hvem som bør opereres og hvordan inngrepet bør utføres.

fjerning av mandlene
Se animasjon om fjerning av mandlene
Forrige side Neste side