Informasjon

Utstående ører

Personer med utstående ører har helt normal hørsel, men mange ønsker å få en kosmetisk korreksjon av ørene. Den største faren ved tilstanden er dersom barnet isolerer seg fordi det synes at ørene er skjemmende.

Hva menes med utstående ører?

Årsaken til denne misdannelsen er ukjent. Mange tror at utstående ører skyldes en feilutvikling i fosterlivet. Dette kan diskuteres. Mange eksperter mener i dag at dette er en normalvariant. Personer som har utstående ører, har en helt normal hørsel.

Utstående ører er et forholdsvis vanlig fenomen. Mange søker likevel hjelp for å få en kosmetisk korreksjon av ørene.

Behandling

Fenomenet er en normalvariant. Det er ingen sykdom, og tilstanden har ingen konsekvenser for ørets funksjon. Hørselen er som oftest normal, og dersom den ikke er det, så skyldes det ikke formen på det ytre øret. Den største faren ved tilstanden er at barnet isolerer seg og trekker seg unna andre, fordi de synes at ørenes form er for skjemmende. I barnealder kan man risikere å bli mobbet av andre barn.

Riktig tidspunkt for korrigerende kirurgi bør baseres på ørevekst, bruskbøyelighet, psykologisk belastning sekundært til øredeformiteten og pasientens modenhetsnivå. Øreoperasjon anbefales ofte av kosmetiske eller psykiske årsaker når barnet er 4-6 år gammelt. Av psykologiske og praktiske årsaker bør operasjonen gjøres rett før skolestart

Inngrepet utføres av en plastisk kirurg. Det finnes ulike måter å utføre inngrepet på, men alle endrer formen slik at øret ikke lenger blir så utstående. Vanligvis vil man ikke få noen skjemmende arr, og det vil være vanskelig å oppdage at man er operert, dersom man ikke vet om det på forhånd. Selve operasjonen er unnagjort i løpet av en time. Den første uken etter operasjonen bruker man en hodebandasje. Etter dette kan bandasjen fjernes. Man bruker ofte et pannebånd om natten noen uker etter at bandasjen er fjernet.

I de fleste tilfeller vil man forsøke å operere før skolealder. Dette fordi man da kan unngå den verste mobbingen og stigmatiseringen.

Vil du vite mer?

  • Misdannelser og utstående ører - for helsepersonell