Informasjon

Allergisk øyekatarr

Allergisk øyekatarr opptrer ofte sammen med høysnue. Og det er vanligst på vår og sommer.

ill. colourbox
ill. colourbox

Allergisk øyekatarr er en tilbakevendende betennelse i øyets ytterste hinne, conjunctiva, på grunn av en allergisk reaksjon. Den oppstår etter episodisk eksponering for et allergen (allergifremkallende stoff), og plagene er i de fleste tilfeller sesongavhengige. Sykdommen kan oppstå som akutte anfall eller som perioder med vedvarende plager over dager, noen ganger uker. Det er en godartet men plagsom øyesykdom som ikke er noen trussel mot synet.

12451_9716_8257-2-eyeanatomy-01 speilet.jpg


Det er en svært vanlig tilstand. I USA er det beregnet at minst 20% av befolkningen har allergisk øyekatarr, og forekomsten er økende.

Symptomer

Personer med allergisk øyekatarr opplever perioder med røde og rennende øyne samt plagsom kløe i øynene. Tårevæsken er ofte tykkere, mer slimet, enn vanlig. Ofte reagerer de med øyekatarr med ubehag på sterkt sollys eller annen kraftig belysning. Det er typisk at begge øynene rammes ved en allergisk øyekatarr. Mange pasienter med allergisk øyekatarr har også andre allergiske plager, som tett nese (høysnue), eksem og astma. De vanligste utløsende faktorer er pollen, dyrehår, kosmetikk og øyedråper, men ofte klarer man ikke å finne en sikker årsak til øyekatarren.

Allergisk konjunktivitt
Allergisk konjunktivitt

Det er vanlig å skille mellom akutt og kronisk allergisk øyekatarr. Akutt øyekatarr er oftest sesongavhengig (pollen), men kan også være helårlig når man reagerer på for eksempel husstøv eller dyrehår. Kronisk allergisk øyekatarr er ikke like vanlig, men ofte svært plagsomt. Det er overhyppighet av kronisk allergisk øyekatarr hos personer med eksem.

Allergisk øyekatarr er ikke smittsomt. Men det er vanlig at flere i en familie plages av tilstanden, fordi tendensen til å reagere allergisk er arvelig.

Diagnostikk

Sykehistorien er karakteristisk ved at plagene utløses i bestemte situasjoner eller til bestemte tider. Det er særlig viktig å få informasjon om reaksjon på husdyr, sesongvariasjoner, allergi i familien.

Unntaksvis kan det være aktuelt å gjøre en allergitest. I mange tilfeller er det flere ulike allergiframkallende faktorer som er årsaken, og det vil ofte være unødvendig å finne ut nøyaktig hva du reagerer på. Derfor kan dine egne erfaringer og opplysninger være vel så viktige som en allergitest.

Behandling

Det er viktig at du selv forsøker å finne ut hva du reagerer allergisk mot, og eventuelt unngår det som utløser plagene.

Den medikamentelle behandlingen kan være akuttbehandling og/eller forebyggende behandling. Akuttbehandlingen brukes under "anfall". Den består av øyedråper som inneholder stoffer som demper den allergiske reaksjonen. Det finnes flere forskjellige alternativer som kan benyttes.

Forebyggende behandling brukes for å hindre anfall i perioder hvor man av erfaring vet at det vil bli mye plager, for eksempel i pollensesongen. Det finnes flere typer allergidempende øyedråper, og det er ikke uvanlig at det kan være behov for å kombinere ulike typer medisin for å få full virkning. Noen ganger kan det også være aktuelt å gi allergidempende tabletter i tillegg, spesielt dersom en også har allergiske plager andre steder enn i øynene (nese, lunger, hud). Forebyggende medisiner fås på blå resept.

Prognose

Allergisk øyekatarr er en ufarlig, men plagsom sykdom. Plagene avtar som regel med alderen, og mange blir kvitt plagene i voksen alder.

Vil du vite mer?