Informasjon

Allergisk øyekatarr, allergisk konjunktivitt

Allergisk øyekatarr, eller på fagspråket allergisk konjunktivitt, opptrer ofte sammen med høysnue. Og det er vanligst på vår og sommer.

Allergisk øyekatarr, allergisk konjunktivitt, er en tilbakevendende betennelse i øyets ytterste hinne, conjunctiva, på grunn av en allergisk reaksjon. Tilstanden oppstår i forbindelse med episoder der man utsettes (eksponeres) for et allergen (allergifremkallende stoff), og plagene er i de fleste tilfeller sesongavhengige. Tilstanden kan oppstå som akutte anfall eller som perioder med vedvarende plager over dager, noen ganger uker. Det er en godartet men plagsom øyesykdom som ikke er noen trussel mot synet.

12451_9716_8257-2-eyeanatomy-01 speilet.jpg


Det er en svært vanlig tilstand. I USA er det beregnet at minst 20 prosent av befolkningen har allergisk øyekatarr, og forekomsten er økende.

Flere norske studier finner at livstidsforekomsten av høysnue (rinitt), som er sterkt relatert til allergisk konjunktivitt, ligger på omtrent 25 prosent hos barn i skolealder og 30 prosent hos unge i puberteten. Når det gjelder voksne, er det rapportert om en forekomst på vel 20 prosent i Vest-Europa.

Det er en stor grad av samsykelighet mellom astma og allergiske sykdommer. I en norsk studie av 10-åringer hadde hele 87 prosent av barna med høysnue (rhinitt) også astma, atopisk eksem eller konjunktivitt (kløende/rennende øyne), mens 12 prosent av barna hadde alle disse sykdommene. I en svensk studie var høysnue forbundet med astma og/eller eksem hos 33 prosent av 12 år gamle barn. Videre fant de at astma var forbundet med eksem og/eller høysnue blant 67 prosent av barna.

Symptomer

Personer med allergisk øyekatarr opplever perioder med røde og rennende øyne samt plagsom kløe i øynene. Tårevæsken er ofte tykkere, mer slimet, enn vanlig. Ofte reagerer de med øyekatarr med ubehag på sterkt sollys eller annen kraftig belysning.

Det er typisk at begge øynene rammes ved en allergisk øyekatarr. Mange pasienter med allergisk øyekatarr har også andre allergiske plager som nevnt over, som høysnue, eksem og astma. De vanligste utløsende faktorer er pollen, dyrehår, kosmetikk og øyedråper, men ofte klarer man ikke å finne en sikker årsak til øyekatarren.

Allergisk konjunktivitt
Allergisk konjunktivitt

Det er vanlig å skille mellom akutt og kronisk allergisk øyekatarr. Akutt øyekatarr er oftest sesongavhengig (pollen), men tilstanden kan også være helårlig når man reagerer på for eksempel husstøv eller dyrehår. Kronisk allergisk øyekatarr er ikke like vanlig, men ofte svært plagsomt. Det er overhyppighet av kronisk allergisk øyekatarr hos personer med eksem.

Allergisk øyekatarr er ikke smittsomt. Men det er vanlig at flere i en familie plages av tilstanden, fordi tendensen til å reagere allergisk er arvelig.

Neste side