Informasjon

Nærsynthet

Nærsynthet skyldes at brennpunktet for synsinntrykk ligger foran netthinnen, "øyet er for stort". Tilstanden behandles med briller, kontaktlinser, laseroperasjon eller ved innsetting av kunstig linse inne i øyet.

Hva er nærsynthet?

Nærsynthet kalles myopi innenfor medisinen. Nærsynthet vil si at bildet som du ser, blir skarpt og tydelig på nært hold, men det blir uklart og dårlig på lengre avstand. Grad av nærsynthet angis i dioptere (D) med negativt fortegn, for eksempel -5,0 D. Nærsynthet defineres som lik eller dårligere enn -0,5 D.

Dette er en tilstand som er svært vanlig. I Øst-Asia er nærmere 70 prosent nærsynte. Tall fra Norge viser at ca. 35 prosent er nærsynte. Forekomsten er forholdsvis lav blant småbarn. Den øker sterkt i skolealderen og øker ytterligere blant unge voksne i alderen 17-25 år. Synet stabiliserer seg i 30-40 årsalderen. Etter 50 årsalderen synker forekomsten noe.

Forekomsten av nærsynthet i verden er økende og er beregnet til å øke til 50 prosent for myopi og 10 prosent for uttalt myopi innen år 2050.

 

12451_9716_8257-2-eyeanatomy-01 speilet.jpg

Neste side