Informasjon

Nærsynthet

Temaside om Korona

Årsaker

For at man skal se et bilde klart, er vi avhengig av at bildet brytes korrekt gjennom linsen og treffer nøyaktig på netthinnen. Netthinnen er den bakre delen av øyeeplet hvor bildet som vi ser, blir oppfattet og sendt videre til hjernen i form av nervesignaler. Hos nærsynte vil dette bildet være skarpt i et punkt eller i en flate foran netthinnen, og resultatet blir da et uklart bilde.

Forklaringen på tilstanden er enten et for langt øye eller at bildet brytes for mye i linsen.

Årsaken til utvikling av brytningsfeil i øyet er ikke kjent. Både arv og miljø spiller en viktig rolle. Det er holdepunkter for at mye nærarbeid, som lesing, kan utløse en utvikling av denne brytningsfeilen hos disponerte personer. Økende utdanningsgrad i befolkningen vil da representere en risiko for at stadig flere blir nærsynte. Tall fra USA viser en klar økning i antall nærsynte over de siste 30 årene fra 25 prosent til 42 prosent i 2004.

Animasjon av nærsynthet og langsynthet
Forrige side Neste side