Informasjon

Nærsynthet

Temaside om Korona

Behandling

Det første som gjøres, er å finne ut hvilken styrkekorreksjon du trenger. Nærsynthet korrigeres med minus linser (konkave linser). Det neste skrittet er å avgjøre om du skal bruke briller, kontaktlinser eller eventuelt opereres. De fleste velger enten briller eller kontaktlinser. Noen nærsynte foretrekker kontaktlinser fordi man får et større og bedre syn enn med briller. Briller, kontaktlinser eller operasjon dekkes ikke av trygden så lenge man får et bra syn ved hjelp av disse hjelpemidlene.

Korreksjon av brytningsfeil med kirurgiske inngrep er relativt nye metoder som gir de beste resultater i øyne med stabilt syn. Operasjon er derfor bare aktuelt hos voksne, det vil si du bør være minst 18 år. Operasjonsmetodene har blitt stadig bedre. I dag brukes laserteknikk som innebærer at det øverste laget på hornhinnen tas bort med laser. En annen metode er innsetting av linser foran den naturlige linsen inne i øyet. Resultatene med begge metodene er gode, de aller fleste blir fornøyde. Man kan korrigere nærsynthet helt opp til -10 D. Helt uten komplikasjoner er dog ikke laseroperasjonene. Så langt har man ikke erfaring med virkningen av slike inngrep på det menneskelige øyet gjennom et langt livsløp.

Forrige side Neste side