Informasjon

Nærsynthet

Temaside om Korona

Prognose

Nærsynthet er en varig tilstand. Mange får dårligere syn etter første gangen man blir testet, særlig hvis man er barn eller ungdom. Dette er fordi øyet stadig vokser, slik at brytningsforholdene endrer seg. Etter hvert som man blir utvokst, vil synet stabilisere seg.

Synet kan også endre seg etter hva du driver med til daglig. Det er vist at studenter og personer som utfører mye nærarbeid, har en tendens til å utvikle nærsynthet i den perioden hvor dette pågår.

Kraftig nærsynte har en økt risiko for at netthinnen skal løsne. Dette er en tilstand hvor man i verste fall kan bli blind, men hvor man ved hjelp av tidlig behandling kan redde synet. Dersom du er uttalt nærsynt, er det derfor viktig å være klar over signalene på tilstanden:

  • Smertefritt synstap. Følelse av en skygge eller slør som følger øyebevegelsene
  • Typisk beskrivelse - "som en gardin" som trekkes ned
  • Innskrenket yttergrense av synsfeltet

Merker du slike symptomer, skal du straks ta kontakt med lege/øyelege.

Forrige side Neste side