Informasjon, tilstand

Øyekatarr

Øyekatarr er en svært vanlig tilstand. Det er den øyesykdommen allmennlegene ser hyppigst.

Hva er øyekatarr?

Øyekatarr, eller infeksiøs konjunktivitt, er en betennelse i øyets ytterste hinne (bindehinnen), se illustrasjonen. På fagspråket heter hinnen konjunktiva, og den dekker innsiden av øyelokkene og overflaten av øyeeplet frem til hornhinnen. På overflaten er denne hinnen kledd med en tynn slimhinne. Betennelsen skyldes bakterier eller virus.

12451_9716_8257-2-eyeanatomy-01 speilet.jpg

Tilstanden begynner typisk med en følelse av at "det er noe på øyet", en fremmedlegemefølelse. Øyet klør eller svir lett og tårefloden øker. Ofte er øynene gjenklistret etter søvn. Tilstanden starter gjerne på det ene øyet, men sprer seg oftest til det andre øyet i løpet av ett til to døgn. Øyekatarr er, i motsetning til dypere øyebetennelser, som regel forbundet med lite eller ingen smerter. Det er vanligvis heller ikke særlig lysømfindtlighet eller nedsatt syn.

Øyekatarr er en svært vanlig tilstand. Det er den øyesykdommen allmennlegene ser hyppigst. Den er ofte smittsom og forekommer særlig hyppig hos småbarn, og slik betennelse kan opptre som små epidemier i barnehager.

Årsaker

Betennelse i konjunktiva skyldes som regel virus eller bakterier. Blant barn er virus, og særlig adenovirus, en vanlig årsak, og viruskonjunktivitt opptrer ofte i epidemier med mange samtidige tilfeller. Bakteriekonjunktivitt er heller ikke så uvanlig blant barn, og er den hyppigste årsaken hos voksne. Konjunktivitter smitter som regel ved direkte eller indirekte kontakt via fingrene.

Blant seksuelt aktive er konjunktivitt forårsaket av klamydia-bakterien ikke uvanlig. Man kan mistenke denne tilstanden i de tilfeller der standardbehandling gir liten effekt, og det må da skiftes til annen type antibiotika.

Diagnosen

Sykehistorien er typisk og i de fleste tilfeller kan en stille diagnosen ved et raskt blikk på øyet. Typisk er som nevnt røde øyne, puss, gjenklistrede øyelokk, infeksjon på begge øyne og lite smerter.

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å ta en bakterieprøve for å finne ut hvilken mikroorganisme (bakterie eller virus) som er årsak til betennelsen.

Behandling

Konjunktivitt er en tilstand som i de fleste tilfeller går over av seg selv. Ved bakterieinfeksjon i øynene viser forskningen at bruk av antibiotikadråper kan forkorte varigheten av plagene noe, og man blir raskere smittefri. Dersom sykdommen er forårsaket av virus, hjelper det ikke med antibiotikadråper.

For ikke å smitte andre, er det viktig at du vasker hendene ofte og er forsiktig med å ta deg i øynene. Du bør heller ikke dele håndkle med andre. Eventuelle kontaktlinser bør ikke brukes før betennelsen er kurert og symptomene er forsvunnet - ekspertene anbefaler å vente i minst to uker. Ved kraftige symptomer og infeksjon med bakterier kan behandling med antibiotika i form av øyedråper og eventuelt øyesalve være aktuelt.

En virusinfeksjon helbredes ikke med antibiotika, men noen ganger velger legen likevel å behandle med dette fordi det kan være svært vanskelig å skille virus- fra bakterieinfeksjon. En brosjyre som forklarer hvordan øyedråper og øyesalve skal brukes, kan du få sammen med medisinen på apoteket.

Barnehage/dagmamma

Det ikke grunnlag for å anbefale at barnehagebarn med mild til moderat øyekatarr holdes hjemme. Bare ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse bør barnet av smittevernhensyn holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt. Ved kraftig øyekatarr vil det vanligvis være behov for legekontakt, og barnets allmenntilstand vil også i stor grad styre behovet for å være hjemme fra barnehagen. Det må være opp til barnets foresatte å avgjøre om et barn som har symptomer på øyekatarr, skal undersøkes av lege.

Kort tid etter at behandling med øyedråper er startet, er smittefaren over dersom det dreier seg om en bakterieinfeksjon. Barna kan med andre ord gå i barnehage dagen etter igangsatt behandling selv om øyet fortsatt ikke har fått tilbake normal farge. Barnehageansatte kan generelt ikke forlange at barn med symptomer på øyekatarr skal undersøkes eller behandles med øyedråper før de kan få gå tilbake til barnehagen, men de kan ved tvil drøfte dette med barnets foresatte. Ved usikkerhet bør smittevernlegen i kommunen kontaktes.

Dersom det er en virusinfeksjon (adenovirus), vil barna være smitteførende selv om de får behandling. I slike situasjoner er det ikke til å unngå at infeksjonen sprer seg til andre barn. I de fleste tilfeller vil spredning til andre barn i barnehage ha startet allerede før det første barnet kommer til undersøkelse.

Prognose

Viruskonjunktivitt går over av seg selv etter fem til ti dager. Hvis bakterier er årsaken, varer betennelsen ubehandlet fra få dager opptil to uker. Med behandling forkortes bakterieinfeksjoner med en til to dager. Hvis du ikke merker bedring i løpet av to til tre dager med behandling, eller dersom det utvikler seg smerter eller synssvekkelse, bør du kontakte legen igjen.

Det er vanligvis ingen komplikasjoner.

Vil du vite mer?

  • Antibiotika
  • Infeksiøs konjunktivitt - for helsepersonell